Uskutečnila se 27. března ve Velkém jednacím sále Magistrátu hl. m. Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Jejím pořadatelem bylo občanské sdružení APPN (Agentura pro neslyšící), realizátor projektu.

Účastníci konference diskutovali o nabytých zkušenostech a poznatcích z pilotního projektu Tranzitního programu pro neslyšící, který se k nám pokusil přenést dobré zahraniční zkušenosti s pracovním uplatněním sluchově postižených osob na trhu práce. Pilotní projekt spočíval v odborné podpoře neslyšících studentů při jejich přípravě na zaměstnání v době studia a poskytl jim konkrétní poradenství v oblasti vzdělávání a praktické přípravy, umožnil organizovaný kontakt s budoucím zaměstnavatelem a získání praxe na pracovišti.

Ve spolupráci se speciální školou v Hradci Králové (komplex školských zařízení na úrovních SŠ, ZŠ a MŠ) se do programu zapojilodeset studentů z učebních oborů kuchař a cukrář a maturitního oboru reprodukční grafik pro média. Z příspěvků přednesených na konferenci pedagogy Mgr. Pavlem Pražákem (ZŠ) a Ing. Helenou Urbanovou (SŠ) a také ředitelkou školy Mgr. Ivou Rindovou bylo patrné, že již sám přechod žáků na střední školu je velmi náročný, neboť probíhá v období, kdy mladí lidé teprve hledají svou identitu. Pro neslyšící je tento krok ještě mnohem těžší, protože mají zúženou volbu povolání a velice záleží na podmínkách i na prostředí, z něhož pocházejí. Na hradecké škole je zaveden program pracovních dílen, který vytváří studentům reálné podmínky praxe, pomáhá i speciálně-pedagogické centrum. Při hledání možností pracovního uplatnění absolventů škola doposud spolupracovala s rodiči a odborná pracoviště většinou hledala na základě přátelských vztahů. Fungující spolupráci mezi odborným pracovištěm a žáky však neměli pracovníci školy možnost vlastními silami zajistit. Stávalo se tak, že s prvními komunikačními problémy byla praxe ze strany firem ukončena nebo byl žák převeden na pomocné práce. Po vstupu do projektu Tranzitního programu pro neslyšící získala škola možnost dlouhodobě připravovat žáky do praxe pomocí pracovního poradenství a také možnost výběru z několika pracovišť s dostatkem informací o neslyšících. Těmto pracovištím byla současně díky Tranzitnímu programu poskytnuta pomoc občanského sdružení APPN – například v podobě tlumočnických služeb a služeb konzultanta. „Budoucnost Tranzitního programu vidíme velmi dobře. Rádi bychom v něm pokračovali,“ shrnula spolupráci ředitelka školy Iva Rindová.

Jedním ze zaměstnavatelů, kteří se do projektu zapojili, byla společnost provozující pětihvězdičkový pražský hotel Four Seasons. Zaměstnávání neslyšících má zde již 13letou tradici. V současné době jsou v hotelu trvale zaměstnáni – již od jeho založení – čtyři neslyšící, ale celkově se jich tu vystřídalo asi padesát. „Nezáleží na tom, jestli je zaměstnanec handicapovaný či nikoli. Záleží na filozofii a kultuře společnosti,“ přiblížila firemní politiku založenou na týmové práci a vzájemné úctě personální ředitelka hotelu MUDr. Zdeňka El Kassemová. Sama má 20 let trvající zkušenost se zaměstnáváním neslyšících pracovníků, a jak bezprostředně při prezentaci prohlásila, neslyšící by nevyměnila „ani za hroudu zlata“. V tranzitním programu společnost zaměstnávala v rámci praxe hradeckého studenta z oboru kuchař.

Naopak první zkušenost s neslyšícími získal Petr Rubáček ze společnosti RTB média. Odbornou praxi ve firmě absolvovaly neslyšící studentky oboru reprodukční grafik pro média. Spolupráci si pochvalovaly obě strany. Komunikační problémy nenastaly. „Neslyšící designéři jsou stoprocentně rovnocenní slyšícím designérům. V kreativitě nejsou totiž žádné hranice,“ uvedl Petr Rubáček během své odpolední prezentace.

Na realizaci projektu se kromě občanského sdružení APPN podílely také úřady práce, centrum kariérového poradenství a partnerské organizace z Norska, Slovenska a Irska. Norský model přechodu neslyšících na trh práce účastníkům konference představil neslyšící Knut Rune Saltnes z organizace The Signo Foundation. Zdůraznil, že komunikace s neslyšícími je obtížná, ale zároveň pro jejich úspěšné zaměstnávání klíčová. Je proto potřeba, aby s neslyšícím člověkem zaměstnavatelé nebo učitelé strávili určitý čas a naučili se s ním komunikovat, vytvořili mu pocit bezpečí a dokázali ho také motivovat.

Všem zahraničním partnerům, z jejichž zkušeností se pracovníci občanského sdružení APPN poučili, poděkovala jeho ředitelka Mgr. Marie Horáková. Na závěr konference vyjádřila přesvědčení, že pilotní projekt bude u nás v budoucnu zakotven a rozšířen na další školy, aby ho mohla začít využívat celá republika. Program ocenil a popřál mu udržitelné pokračování také náměstek ministryně pro sociální a rodinnou politiku Ing. David Kafka z ministerstva práce a sociálních věcí. Konferencí provázela a diskusi moderovala redaktorka ČRo – Plus PhDr. Magdaléna Trusinová.   

Projekt Tranzitní program pro neslyšící je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/51.00028