Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.

„Právě na webových prezentacích jednotlivých samospráv je vidět, zda mají skutečný zájem o interakci s veřejností. Velmi mě proto těší, že dnes můžeme ocenit ty, u kterých se dostavil nápad i jeho realizace. Zejména jsem rád, že zde vidím i mladé lidi, kteří mají zájem o dění kolem sebe a jsou schopni svoji invenci přetavit do tak pozitivního výsledku,“ uvedl radní Libor Hadrava.

Do letošního ročníku Zlatého erbu se přihlásilo 21 pražských městských částí a své aplikace přihlásilo i několik odborů Magistrátu hl. m. Prahy. Celkem bylo hodnoceno 35 projektů. Vedle zlepšené struktury povinných informací i designu, porota zaznamenala velký pokrok v tzv. doporučených a doplňkových informacích. Občané mají aktuální informace o všem, co se děje na radnici,  mají možnost sledovat online či ze záznamu jednání zastupitelstva, o čem radnice rozhodují, jaký program plánují v urbanistickém rozvoji či v sociální oblasti,  mohou si vybrat z kalendáře kulturní či sportovní akci atd.

Jeden Zlatý erb získal také Magistrát hl. m. Prahy, a to za aplikaci Mapa přístupnosti v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba. Mapa přístupnosti, která zobrazuje možnost přístupu do budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou možností pohybu, bude také reprezentovat hlavní město v celostátním kole soutěže, jehož výsledky budou vyhlášeny 3. dubna v Hradci Králové. Mapa přístupnosti obdržela také cenu Mosty 2016 udělovanou Národní radou osob se zdravotním postižením. To ukazuje, že jde o velmi platnou a využívanou službu a že město Praha má zájem na tom, být městem pro všechny a umožnit volný pohyb všem, tedy i zdravotně handicapovaným. 

„Jsem rád, že projekt mapa přístupnosti v krátké době získal už druhou cenu. Těší mě, že odborníci a členové poroty oceňují projekt, který má pomoci lidem se zdravotním postižením v orientaci na frekventovaných místech a objektech. Na mapě přístupnosti je navíc báječné, že se může neustále rozšiřovat, budou se přidávat další vrstvy, vytvářet aplikace pro mobily apod.,“ dodal Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Soutěž JuniorErb je určena mladým tvůrcům webových stránek. Obsah je spjat s určitou obcí, městem či krajem a je přínosem pro své okolí. Může se jednat například o stránky městské části, místního sportovního oddílu, školy nebo kulturního kroužku. Do pražského krajského kola se přihlásilo celkem 10 projektů.

Výsledky Soutěže Zlatý erb a JuniorErb 2017:

Nejlepší webová stránka města: 

1.   Praha 8

2.   Praha 10

3.   Praha 16

Nejlepší webová stránka obce:

1.   Praha - Kunratice

2.   Praha - Dolní Počernice

3.   Praha - Ďáblice

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:

1.   Praha: Mapa přístupnosti

2.   Praha 6: Nápad pro Šestku

3.   Praha 2: webGIS městské části Praha 2

JuniorErb:

1.    Tomáš Jareš, ZŠ Filosofská 3

2.    Vojtěch Švandelík, Gymnázium Christiana Dopplera

3.    Vojtěch Švandelík, Gymnázium Christiana Dopplera a Tomáš Kult, Malostranské gymnázium