„Je nutné si uvědomit, že pro mnoho Pražanů, ať už se jedná o maminky s kočárky, seniory či o zdravotně postižené, je cestování městem nesmírně náročné. Mnohé budovy mají bezbariérový vstup skrytý za rohem, celou řadu bariér ve veřejném prostoru lze obejít nenápadnou zkratkou. Naším cílem je všechny tyto informace shromáždit podle jednotné metodiky a poskytnout zájemcům v dostupné a přehledné formě,“ vysvětluje radní Ropková a dodává: „Jedná se o komplexní, dlouhodobý a postupně se rozvíjející projekt, u kterého předpokládáme i spolupráci městských částí.“ Městským částem již byl zaslán dopis s informacemi o projektu a o možnosti získání dotací z magistrátu. Samotné mapování by již jednotlivé samosprávy měly provádět podle jednotné metodiky samy.

V současné době již existují různé podklady v papírové podobě, které zadávaly jednotlivé městské části. Problémem však je nejednotná metodika mapování i způsob zpracování. To chce magistrát změnit, vytvořit digitální mapu a posléze i mobilní aplikaci, která handicapovaným v budoucnu umožní snadnou orientaci po městě s tím.

„Klíčem je použití jednotné metodiky, přičemž vhodnou, v praxi již vyzkoušenou a uživateli přijímanou vytvořila Pražské organizace vozíčkářů, která ji zpracovala s dalšími institucemi v rámci programu Přes bariéry. Chceme zmapovat jak úřady a důležité městské instituce, které občané potřebují navštěvovat, tak i památky, parky, sady, veřejná prostranství a do budoucna pošty, lékárny, zastávky. Cílovou metou je aplikace, která lidem s omezenou schopností pohybu ukáže, jak se nejlépe dostat z bodu A do bodu B a co mohou bez problémů po cestě navštívit,“ doplňuje předseda Nacher.

Mapu chce magistrát rozvíjet postupně a přibývat by měly další a další vrstvy. Logicky velmi důležitá je bezbariérovost dopravy, kde se zejména v rámci veřejné dopravy daří bariéry odstraňovat díky programu Praha bezbariérová.

„Program ‚Praha bezbariérová‘ vnímám jako prioritní a snažím se ho proto v maximální míře podporovat. Velmi rád se budu také podílet na podle mého názoru velmi užitečném projektu mapování bezbariérovosti. Výsledná mapa by měla jednoznačně obsahovat vrstvu s přehledem městské hromadné dopravy, ale také například mapu chodníků, přechodů a dalších důležitých prvků pražské dopravy, se kterými se handicapovaní dostávají dennodenně do kontaktu,“ sděluje náměstek