Sportovní klub vozíčkářů (SKV) Praha je sdružení otevřené všem, kdo mají o nabízené sporty zájem, ať jsou hendikepovaní, či ne. Vítáni jsou zájemci o rekreační sportování, zároveň se sdružení snaží vytvořit pro nadané sportovce takové podmínky, aby se mohli účastnit domácích i zahraničních sportovních akcí a dosahovat ve své disciplíně co nejlepších úspěchů. Zároveň SKV pořádá pro členy klubu, jejich rodiny a širokou veřejnost sportovní akce.

Sportování na vozíku je bohužel drahé

Klub sdružuje šest oddílů, kde se provozují sporty od cyklistiky až po lyžování. Sport hendikepovaných je bohužel finančně velmi náročný. Speciální sportovní pomůcky, jako jsou monoski, handbiky anebo sportovní vozíky, vyjdou přibližně na 100 000 korun za kus. Největší položky v rozpočtu klubu jsou náklady spojené se zajištěním instruktorů a osobních asistentů, kteří jsou pro sportovce na vozíku nezbytní při přesunech na vybavení, ale například i při pádech z lyží. Asistenci v rámci klubu poskytují dobrovolníci, jimž klub hradí náklady.

Nabídka sportů pro hendikepované

Florbal na profesionální úrovni hraje SKV Praha ComAp Team, ovšem zájemci mají možnost účastnit se sportovních klání i jako nesportovci. Jedním z tradičních sportů je například Trail orienteering, což je orientační závod pro sportovce s jakoukoliv omezenou hybností, poněvadž pravidla dovolují využívat například elektrických vozíků a osobní asistence. Vrcholný trénink nabízí také lyžařský oddíl vozíčkářského klubu, který byl založen v roce 2004, kdy navázal na několikaletou tradici oblíbených lyžařských kurzů pro vozíčkáře pořádaných Centrem Paraple. Rekreačnější charakter má pak outdoorový oddíl, který nabízí především možnost aktivního odpočinku.

Pokud chcete SKV Praha podpořit v jeho činnosti anebo se podívat na aktuální program akcí klubu, podívejte se na www.skvpraha.org.