Součástí dne byly nejen přednáškové bloky věnované bezbariérovosti, ale také interaktivní program. Účastníci si mohli "na vlastní kůži" vyzkoušet pohyb s kompenzačními pomůckami pro handicapované nebo zkonzultovat své projekty s odborníky.

Prezentace přednášejících odborníků ke stažení:

1. Bezbariérové užívání staveb v právních předpisech

  • přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

2. Dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi – pohyb osob nevidomých a slabozrakých

  • přednášející: Ing. František Brašna

3. Dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi – pohyb osob se sníženou schopností pohybu

  • přednášející: Ing. arch. Jan Tomandl

4. Mapování přístupnosti a pražská Mapa přístupnosti

přednášející: Mgr. Kateřina Novotná

5. Sdílení dat o přístupnosti v rámci projektu Nadace Charty 77 – Mapy bez bariér

  • přednášející: Ing. Petr Hazuza

6. Program mobility Rady vlády ČR

  • přednášející: Mgr. Václav Krása

7. Grantové schéma HMP na odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2019

  • přednášející: Bc. Jaroslav Hájek