Informace pro každý den

Pro základní orientaci ve velkém množství služeb, jež hlavní město svým občanům nabízí, je dobré navštívit Portál pro sociální oblast města Prahy a Zdravotnický portál města Prahy, které informují o veškeré sociální a zdravotní podpoře občanům. Další všestranné informace pro aktivní život seniora ve velkoměstě jsou shromážděny na informačním portálu www.helpnet.cz/seniori, kde lze například nalézt databázi služeb pro seniory, soupis webů pro seniory anebo informace o univerzitách třetího věku.

Noví přátelé a nové domovy

Řadu praktických informací lze nalézt i na stránkách pražských občanských sdružení Remedium, Život 90 a GEMA. Tato občanská sdružení zároveň provozují komunitní centra, divadelní spolky nebo kluby, ve kterých probíhají nejrůznější vzdělávací, rehabilitační a pohybové kurzy, případně kulturní akce.

Kluby seniorů provozují i střediska sociálních služeb jednotlivých městských částí, například Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 4. Městské části také v rámci svých organizací spravují několik domovů pro seniory, ovšem v celé Praze se podobných zařízení nachází několikanásobně více a všechna jsou dohledatelná na www.gerontologie.cz anebo v registru poskytovatelů sociálních služeb.

V Praze není draze

Praha nabízí svým seniorům i řadu slev na život ve velkoměstě. Občané nad šedesát let ušetří především na dopravě po městě, ale i na vstupném na výstavy, koncerty a divadelní představení anebo na vstupném do historických památek, plaveckých bazénů, pražské zoo a dalších službách.

Důležité odkazy

Stránky o stárnutí, rady, odkazy, užitečné kontakty

Speciální cvičení pro seniory, tipy, rady a upozornění

Některé pražské kluby pro seniory