Novými výtahy se cestující s omezenou možností pohybu nebo maminky s kočárky dostanou do nově vyražené přestupní chodby stanice, odkud se dalšími dvěma výtahy dostanou na staniční nástupiště. Podle městské koncepce na odstraňování bariér ve veřejném prostoru by měla být do roku 2025 pražská MHD plně bezbariérová. Nejnovější úpravy ve stanici metra Anděl jsou její součástí. Letos byl již dostavěn výtah ve stanici I. P. Pavlova a v současné době se také budují nové bezbariérové přístupy do stanice Můstek A/B.

„Stanice Anděl je klíčovým dopravním uzlem metropole. Bezbariérový přístup do stanice zde zoufale chyběl. Jsem velmi rád, že lidé se zdravotním handicapem a rodiče s malými dětmi budou mít nyní snazší přístup na nástupiště. V otázce bezbariérovosti MHD ale máme stále řadu projektů před sebou a musíme udělat vše proto, aby se tempo odstraňování bariér neustále zvyšovalo,“ řekl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu.

„Výstavba nových výtahů na Andělu nebyla jednoduchá z důvodu složitých geologických podmínek nad úrovní stanice. Jsem rád, že se Anděl stal jubilejní čtyřicátou plně bezbariérovou stanicí pražského metra,“ dodal Jaroslav Ďuriš, generální ředitel a předseda představenstva DPP. 

Přestavba stanice Anděl byla zahájena počátkem července 2014. Nová dvojice výtahů má své nástupní místo v proskleném kiosku na nároží ulic Nádražní a Bozděchova a ústí do nové přestupní chodby. Za výtahovou šachtou je z přestupní chodby na úroveň nástupiště stanice umístěno bezpečnostní a únikové schodiště. Samotná výstavba probíhala v několika fázích. Nejdříve byla vyhloubena šachta pro dvojici výtahů z povrchu o hloubce 30 metrů a poté začala ražba přestupní chodby o délce cca 80 metrů.

„Vlastní ražbu komplikovaly složité podmínky spočívající v geologické stavbě horninového masivu velmi náročném pro ražbu a nadměrným prosakováním podzemní vody. Bylo nutné se také vypořádat s konstrukcemi, jež zůstaly v okolí tunelů stávajícího metra,“uvedl k průběhu ražby Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Po dokončení úvodních razících prací byly proraženy otvory v konstrukci ostění staničního tunelu, jež jsou určeny pro druhou dvojici výtahů a schodiště spojující přestupní chodbu s nástupištěm. Následně byly dokončeny nosné konstrukce, úpravy povrchů a montáž potřebných technologií.

Stavební náklady na výstavbu bezbariérového přístupu do stanice Anděl nepřesáhnou 93 mil. Kč (bez DPH). Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, přičemž Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla na tento projekt schválena podpora ve výši 84,2 mil. Kč. V současné době je bezbariérově zpřístupněno celkem 40 stanic metra a dvě stanice jsou přístupné s proškoleným doprovodem.