Výtahy ústí do uliční úrovně u vstupu do Václavské pasáže ve Václavské ulici, která byla kompletně opravena včetně předláždění chodníků. DPP zde také vybudoval bezbariérovou autobusovou zastávku Václavská, ve které nově zastavuje pravidelná linka č. 148. Předpokládané celkové náklady na stavbu bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí činí necelých 270 milionů Kč. Další bezbariérovou stanicí pražského metra bude Jiřího z Poděbrad, stavební práce zde DPP plánuje zahájit letos v létě.

„Stanice metra Karlovo náměstí je konečně dostupná pro vozíčkáře i rodiče s kočárky. Dnes skončila náročná stavba dvojice nových výtahů a Karlák se po Opatově stal 46. bezbariérovou stanicí pražského metra. Další na řadě bude Jiřího z Poděbrad, kde do léta chceme kopnout. Děláme v Praze MHD přístupnou a pohodlnou pro všechny bez rozdílů. Krom budování výtahů zpříjemňujeme cestování úpravou bezbariérových přístupů na tramvajové zastávky – namátkou třeba Lihovar, Vinohradská tržnice nebo Malostranská, všechny autobusové městské linky jsou nízkopodlažní a ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů doplňujeme nájezdové rampy na nástupiště v metru,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP a dodal: „Stavbu se nám taky podařilo zkoordinovat s dalšími důležitými investicemi v okolí Karlova náměstí – DPP stavěl výtahy a postavil novou bezbariérovou zastávku na Václavské, kde TSK navázala opravou silnice a předlážděním chodníků. To vše v koordinaci s dalšími akcemi TSK na Karlově náměstí, kde rekonstruujeme komunikaci a chodníky před Poliklinikou, opravujeme signalizace a pracujeme na preferencích. Karlovo náměstí je zase o něco přístupnější a příjemnější místo.“

Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo náměstí spočívá ve vybudování dvou dvojic nových výtahů a přestupní chodby, která je navzájem propojuje. První dvojice výtahů se zdvihem 7,42 metrů začíná uprostřed nástupiště. Cestující s omezenou schopností pohybu, maminky či rodiče s kočárky, nebo cyklisté se jimi dostanou do přestupní chodby dlouhé zhruba 80 metrů, která je pohodlně dovede k dolní stanici druhé dvojice výtahů, kde také končí placený prostor. Chodba má spád pouze 0,3 % a je v ní osazen nový tlakový uzávěr vážící cca 3,5 tuny, protože stanice Karlovo náměstí patří do ochranného systému metra. Druhou dvojicí výtahů se zdvihem 33,81 metrů se cestující dostanou do uliční úrovně, do Václavské ulice, u vstupu do Václavské pasáže. Vyústění výtahů i samotnou výtahovou šachtu DPP vybudoval přímo v domě č. p. 14, který je v majetku Městské části Praha 2. Každý ze všech čtyř nových výtahů má nosnost 1000 kg a kapacitu 13 osob. Zhotovitelem celé stavby je sdružení firem HOCHTIEF CZ a Energie – stavební a báňská, dodavatelem výtahů je společnost BREMA. Technická správa komunikaci hl. m. Prahy (TSK) následně opravila vozovku ve Václavské ulici a předláždila chodníky.

„Povedlo se nám vybudovat desátý a poslední výstup ze stanice Karlovo náměstí, který je současně jednou z nejdelších bezbariérových cest z nástupiště do uliční úrovně v celém pražském metru. Nyní v něm zbývá 15 stanic, které jsou bez osobních výtahů či schodišťových plošin. V Praze ale budujeme bezbariérovou MHD a postupně, výhledově do roku 2030, chceme postavit výtahy ve všech zbývajících stanicích. Tou nejbližší bude Jiřího z Poděbrad, kde plánujeme začít stavět ještě letos v létě. Kromě toho běží projekční práce na stanicích Flora, Malostranská, Křižíkova a Českomoravská. To je současně kvarteto stanic, do kterých se pustíme následně, až zahájíme práce na Jiřího z Poděbrad,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Příloha: