V kůži vozíčkáře

Studenti Katedry speciální pedagogiky a psychologie Pedf UK v zimním semestru vyrazili do ulic Prahy na vozících. Sami si vybrali libovolné trasy a sledovali, zdali jsou pro ně podmínky pro pohyb ve městě srovnatelné s těmi, které běžně znají. Během svých cest studenti kromě přístupnosti veřejného prostoru a dopravy sledovali i reakce okolí na člověka na vozíku a v neposlední řadě se učili asistenčním dovednostem.

Vítězné prezentace

Dle hlasování studentů byly vybrány tři nejúspěšnější studentské práce. Nejvíce pak svými zkušenostmi zaujala trojice Martina Klimešová, Vladimír Vajc a Marián Vanek. Tito studenti na svojí cestě z Vyšehradu do centra a zase zpátky narazili například na bariéru informační. „Předem jsme si neověřovali četnost nízkopodlažních tramvajových spojů ani výskyt bezbariérových přístupů ve stanicích metra, tudíž jsme na Malostranské zjistili, že odtud se nikam metrem nedostaneme,“ řekli studenti na své prezentaci.

Studentské cesty za poznáním pražských bariér:

Na druhém místě se umístily studentky Anežka Beranová, Dominika Drahovzalová a Nikola Holovenčuková, které svoji práci pojaly literárně jako pohádkové vyprávění: „Děvčata měla snahu dostat se na stanici I. P. Pavlova, ale ta bohužel, stejně jako mnohé stanice, není zařízena pro elegantní výstup s kočárem, a proto se dívky vydaly směrem na Florenc, kde se jim vystoupit z podzemí podařilo. Nyní musely najít zastávku bezbariérových autobusů, protože se ale musely proplétat bludištěm zaparkovaných aut, která jim stála v cestě, všechny tak společně mohly autobusu pouze zamávat.“

Historie projektu

Spolupráce Katedry Speciální pedagogiky (jmenovitě Doc. Vandy Hájkové) a Asistence o.s. na projektu Jedeme v tom s vámi začala v roce 2008 a počet studentů, kteří si alespoň na jeden den vyzkoušeli, co všechno s sebou nese pohyb městem na vozíku, se blíží již čtyřem stovkám. Kromě studentů se projektu účastnily i známé osobnosti, například Táňa Fišerová, Petra Špalková, Jaroslav Dušek, Jiří Macháček, Marek Daniel, Michael Kocáb či Zdeněk Tůma.

Více o projektu najdete na www.asistence.org.