„Praha získala další dvě moderní bezbariérové zastávky a jsem moc rád, že abychom mohli považovat trasu z Anděla až na Čechovo náměstí za zcela bezbariérovou, chybí opravit už jen jedna zastávka v obou směrech v Lidické ulici na Smíchově. Je to další krok k naplnění vize, že v roce 2025 nebude v pražské MHD žádná překážka pro cestující s handicapem a že se všem bude cestoval daleko pohodlněji než dnes,“ říká radní hl. m. Prahy  pro dopravu Jiří Pařízek.

Krymská je směrem z centra řešena tzv. mysem, což je rozšíření chodníku až k ose kolejí, kdy se  chodník stává přímo nástupním ostrůvkem. Veškeré automobily jsou vedeny kolem mysu na kolejové těleso,  které je speciálně upraveno pro provoz vozidel. Směrem do centra je zastávka řešena jako tzv. vídeňská v kombinaci se zmíněným mysem. Chodník se rozšiřuje až k nástupní hraně a vozidla jsou opět svedena na tramvajový svršek. Speciálně je upravený průjezd pro cyklisty, kteří projíždějí zastávkou pro ně upravenou jako“ vídeňskou“.  Zastávky jsou v obou směrech vybaveny bezpečnostními a hmatovými prvky pro vozíčkáře, cestující se sníženou možností pohybu a orientace a pro slabozraké a nevidomé cestující.