Jiný svět nevidomých

Nově otevřenou stezku pro nevidomé si vyzkoušel na vlastní kůži primátor Pavel Bém s šátkem na očích s vodícím psem Karlem. Pomáhal mu radní Milan Pešák, který je nevidomý a dovede se daleko lépe orientovat. Oba pak navštívili hmatovou výstavu, kde si mohli osahat řadu přírodnin i živé zvířátko a také několik vycpanin. „Měl jsem pocit, že chodím v labyrintu,“ řekl primátor Pavel Bém, když s průvodkyní prošel čtvercovou místností a sundal si černou pásku z očí, „z těch dvaceti vzorků, které jsem měl v ruce, jsem poznal bezpečně korkový špunt a ještě dvě nebo tři věci, zbytek byl pro mě záhadou.“

Stezka se bude zkvalitňovat

V současnosti obsahuje stezka třicet dřevěných sloupků s informačními cedulemi pro vidící a i nevidomé. V některých místech si mohou nevidomí i rostlinu, většinou jde o stromy, osahat. Botanická zahrada ještě pro nevidomé připravuje vydání orientačního plánu a vytvoření lišt u sloupků tak, aby sloupky snáze našli. Počítá se i s akustickým naváděním.

Hmatové výstavy součástí zahrady

Botanická zahrada Praha má sbírku přírodnin, která je základem hmatových výstav, ještě do 18. dubna probíhá v zahradě výstava s názvem Co nosí na sobě, kde si mohou nevidomí i vidící návštěvníci ohmatat například hadí kůži, kameny, různé druhy kmenů, vycpaniny i živého ještěra. Další výstava se připravuje, a zároveň roste i sbírka přírodnin, které si mohou nevidomí osahat. Botanická zahrada uspořádala už celkem 14 hmatových výstav. Po celou dobu výstavy je k dispozici i průvodcovská služba (přítomná stále). Větší skupiny je nutno rezervovat předem na tel. 603 582 191 nebo na pruvodci@botanicka.cz.

Město pro nevidomé

Praha už delší dobu nabízí pestrou škálu možností, jak se zapojit do života. Muzeum hl. města Prahy má malou hmatovou expozici, Praha vydala i hmatový atlas největších architektonických památek centra města, hmatové expozice nabízí i Zoologická zahrada Praha apod. „Klíčem k životu nevidomých ve městě je ale bezpečnost,“ upozornil primátor Pavel Bém, „podařilo se nám vytvořit takové podmínky, že zrakově postižený může pohodlně cestovat hromadnou dopravou, přejít křižovatku díky akustickým signálům. Podporujeme výcvik vodících psů, díky nimž se nevidomí mohou pohybovat bez rizika v ulicích. To vše je infrastrukturní základ a díky němu pak může nastoupit i jakási nadstavba, například taková jako je dobudovaná stezka pro nevidomé v botanické zahradě.“

A také bez bariér

Město podpořilo nejen systém pro nevidomé, ale finančně podporuje i bezbariérovost botanické zahrady. „Z financí města jsme koupili invalidní vozík, druhý jsme dostali sponzorským darem od firmy MEYRA. Jeden slouží ve skleníku Fata Morgana, druhý ve venkovní expozici,“ uvedl ředitel zahrady Oldřich Vacek. V botanické zahradě si uvědomují, že handicapovaný není jen vozíčkář, ale třeba i maminka s kočárkem, a proto je zahrada z velké části zcela dostupná všem.