Jana Fesslová, paralympionička z jižních Čech, byla na svých cestách přes Himálaj v sedle sajdkáry vystavena všem krásám i nástrahám dobrodruhů, kteří stejně jako ona pokořili nejvýše sjízdné sedlo světa – průsmyk Khardung La ve výšce 5602 m n. m. a projeli 2300 km oblastí Himáchalpradéše, Ladakhu a Kašmíru. 

Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy, o expedici BLUE LAND 2009, nad níž převzal záštitu, řekl: 

„Himálaj byl znovu pokořen. Tentokrát je ale toto himálajské vítězství mnohem obdivuhodnější než ta předchozí. Pokořitelkou ,království sněhu‘ je žena, která s fascinující odhodlaností a bojovností zdolává nejen rány, které od života dostává, ale i cíle, jež si sama nachází.

Přeji nám všem nejen krásný  zážitek nad fotografiemi z fascinujících himálajských hor, ale především poučení z lekce, kterou nám tato výstava uštědřuje.“ 

Výstava je doplněna o obrazy občanského sdružení Blue land, podle nějž byla celá expedice také pojmenována. Výstava je přístupná od 30. června do 30. srpna v prostorách magistrátu, Jungmanova 29, Praha 1. Slavnostní  zahájení výstavy za přítomnosti Jany Fesslové se bude konat 30. června ve 12 h.

O sdružení  MC Outdoors Riders 

Cestovatelské projekty se sajdkárami pro handicapované, zážitková sociální rehabilitace a jízdy pro děti i seniory jsou hlavní náplní činnosti sdružení.  Expedice do Himálaje byla součástí pětiletého projektu, kterým sdružení upozorňuje na společenskou potřebnost aktivit tohoto zaměření (5 let – 5 kontinentů – 5 expedic). V roce 2015 chce sdružení realizovat sajdkárovou vozíčkářskou cestu kolem světa a v roce 2011 připravuje otevření cestovatelského motomuzea a klubu nejen pro handicapované v Praze. 
Více informací: www.mcoutdoors.org