/zpráva z 34. jednání Rady hl. m. Prahy 18. října 2016/

Veřejné toalety na Petříně jsou aktuálně v nevyhovujícím stavu. V rámci kompletní rekonstrukce bude vyměněno veškeré vybavení a tak zajištěna lepší ekonomičnost provozu a snadnější údržba celého objektu. Toalety pro ženy a muže budou propojeny místností obsluhy, která bude sloužit také jako údržbová a technická místnost. Nově bude WC na Petříně bezbariérové.

„Myslím si, že i do parků patří veřejné toalety a zrekonstruování stávajících s rozšířením i pro hendikepované považuji za správný počin města. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo v budování toalet v městských parcích pokračovat,“ dodala radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.