V současné době je mnoho portálů a organizací, které mapují bezbariérovost v jednotlivých regionech. Avšak lidem s pohybovým postižením doposud chyběly dostupné informace na jednom portále. To nabízí webové rozhraní www.vozejkmap.cz.

Díky mobilní aplikaci do „chytrých“ telefonů VozejkMap budou moci imobilní občané sami vkládat nebo vyhledávat dostupná zařízení. Aplikace také nabízí možnost navigace do místa určení. Projekt vznikl za finanční podpory Nadace Vodafone a provozuje ho Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Databázi tvoří handicapovaní

„Architektonické bariéry psychicky paralyzují vozíčkáře v každém městě, je pro ně frustrující hledání nových zařízení a zkoušení (bez)bariérovosti,“ uvedla Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, sama je poúrazová vozíčkářka. „Nyní databázi plníme daty, je však důležitá spolupráce a angažovanost vkládání dat handicapovanými. Věřím, že aplikace bude pro ně velkým přínosem a brzy jejich nedílnou součástí“.

Aplikace je snadno ovladatelná, doplněná o fotografie, disponuje atributy důležité pro rychlou orientaci - přístup, zdali má bezbariérové WC a parkovací místo pro invalidní osoby. Pokud informace o zařízení nejsou dostačující, stačí kliknout na webový odkaz s podrobnějšími informacemi. V ovládacím panelu je možné filtrovat body zájmu dle kategorií: Kultura, sport, instituce, jídlo a pití, ubytování, lékaři, doprava, veřejné WC, jiné.

Aby nedocházelo k dublování dat a k neúplným informacím o zadaných veřejných prostorech, zaslaná data jsou vždy schvalována administrátorem aplikace – vozíčkářem. Aplikace je zdarma a pro maximální jednoduchost nevyžaduje v žádném bodě registraci. K jednotlivým místům lze také vkládat fotografie, pro zajištění nejvyšší aktuálnosti lze také přidávat komentáře a hodnocení – to vše přímo z telefonu či přes web.

Neomezený rozvoj

„Inspirací nám byly navigační aplikace ze zahraničí, které tamní vozíčkáři aktivně používají. Doufáme, že i Češi s handicapem budou bezbariérovou mapu v mobilu hojně využívat a budou zasílat své zkušenosti přímo z terénu. Sami se tak zapojí do neustálého vylepšování a zaplňování bílých míst na mapě aplikace,“ řekl ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal a dodal, že nadace projekt podpořila v rámci programu Technologie pro společnost, který pomáhá neziskovkám v inovativním využití technologií.

„Platforma je naprogramována tak, abychom ji mohli snadno udržovat a měla neomezený budoucí rozvoj“, informovali vývojáři firmy COEX a BIOPORT.