Firma APEX Jesenice ve spolupráci s Centrem dopravních výzkumů Brno vyvinula variantu tohoto zařízení pro využití osobami upoutanými na ortopedický vozík, Dopravní podnik hlavního města Prahy zajistil  odpovídající implementaci v tramvajích pražské MHD. Vysílačka o velikosti dálkového ovládání od auta umožňuje komunikaci uživatele na ortopedickém vozíku s řidičem tramvaje, zejména o jeho záměru vystoupit či nastoupit (viz návod k výrobku). VPN pro vozíčkáře byl testován v roce 2017 zájmovými organizacemi sdružujícími osoby se sníženou schopností pohybu v Praze, a to s pozitivními výsledky. Přístroj lze objednat u firmy APEX http://www.apex-jesenice.cz/ v ceně 2.150 Kč bez DPH, nákup pomůcky není hrazen zdravotními pojišťovnami.


Příloha: VPN 02/POV - návod výrobku