Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 2. 12. 2022 Praha spouští dotační program na přípravné studijní kurzy pro ukrajinskou mládež
  Střední školy, městské části či organizace s působností v Praze mohou žádat o dotace na podporu nultých ročníků na středních školách pro ukrajinskou mládež. Kurzy se uskuteční od ledna do prosince 2023, žádosti je možné podávat ode dneška do 9. prosince 2022. Hlavní město tím reaguje na vysokou míru migrační vlny způsobenou přetrvávající válkou na Ukrajině.
 • 31. 10. 2022 UNICEF poskytne Praze přes 22 milionů korun na vytvoření nultých ročníků na středních školách určených pro ukrajinské děti
  Hlavní město nadále aktivně reaguje na vysokou míru migrační vlny, která je způsobena přetrvávající válkou na Ukrajině, a řeší otázku dostatečných kapacit ve školách, aby i ukrajinské děti měly možnost pokračovat zde ve svém vzdělávání. V souvislosti s tím proto Praha ve spolupráci s organizací UNICEF vytvořila dotační program na podporu nultých ročníků na středních školách určený především na podporu ukrajinské mládeže ve věku od 15 do 19 let. UNICEF pro tyto účely poskytne 22,5 milionu korun.
 • 1. 8. 2022 Praha vyhlašuje grantový program na podporu zvýšení úrovně vzdělanosti a inovací
  Pražští radní dnes schválili vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na základě tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2040. Zaměřen je na sedm tematických okruhů s finanční alokací 13 milionů korun.
 • 20. 6. 2022 Pražské střední školy si do roku 2027 rozdělí až 1,2 miliardy korun na modernizace svých prostor
  Celkem až 1,2 miliardy korun získají pražské střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře na modernizaci učeben, poradenských pracovišť nebo školních klubů pro žáky víceletých gymnázií. Finanční prostředky mohou školy čerpat do roku 2027 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Do něj se dostanou školy, které byly schváleny v programu Regionální akční plán (RAP). Jeho návrh připravil Pražský inovační institut (Pii) a ve čtvrtek jej schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
 • 13. 6. 2022 Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti
  Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce sportovního hřiště Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4 s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun (bez DPH).
 • 25. 4. 2022 Praha vyhlásila nový dotační program na podporu nadaných dětí na základních a středních školách
  Hlavní město Praha je největším zřizovatelem škol v Česku a zároveň také regionem, který se díky vzdělávacím i pracovním příležitostem výrazně liší od zbytku republiky. Nedostatečně rozvinutá péče o talentované a mimořádně nadané děti v českém školství však dlouhodobě negativně ovlivňuje rozvoj pražského inovačního ekosystému. Podpořit nadané děti na základních a středních školách má proto nový dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty, který dnes schválila Rada hlavního města Prahy.
 • 13. 4. 2022 Světový týden kreativity ve vzdělávání
  Kreativní myšlení pomáhá připravit žáky a studenty na život v současném dynamickém světě. Díky kreativitě vznikají zásadní inovace. Propojuje vědní disciplíny a vyučovací předměty a je zařazena i mezi klíčové dovednosti pro trh práce do roku 2025. Na témata a možnosti, které může tvořivost školskému systému dát, upozorňuje mezinárodní akce Světový týden kreativity a inovací, do níž se zapojila více než stovka zemí, mezi nimi i Česká republika, a koná se od 15. do 21. dubna. Světový týden kreativity je letos poprvé zaměřen na vzdělávání.
 • 11. 4. 2022 Nové dětské skupiny v Praze 5 a Praze 6 bude navštěvovat téměř stovka dětí
  Rodiče zhruba 90 dětí z městských částí Praha 5 a Praha 6 budou od června moci své potomky svěřit do péče nových dětských skupin. Pražští radní dnes odsouhlasili poskytnutí bezmála tří milionů korun potřebných na jejich zřízení z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
 • 30. 3. 2022 Startup Night propojí vysokoškoláky s osobnostmi, co chtějí změnit svět
  Vysokoškolská výuka už není jen o biflování z knížek a sezení v lavici. Studenti mohou za svého studia získat cenné kontakty, zkušenosti a ti nejaktivnější dokonce rozjet vlastní podnikání. Trendu jde naproti i pět největších pražských univerzit a vysokých škol, které spolu s dalšími partnery vytvořily ojedinělou meziuniverzitní akci Startup Night. Setkají se v ní vysokoškoláci s inovátory, sociálními podnikateli a dalšími zajímavými osobnostmi. Jarní Startup Night se uskuteční 6. dubna večer v konferenčním prostoru OC Máj na Národní třídě v Praze. Nově se jí zúčastní i zahraniční studenti a celá akce bude v angličtině.
 • 14. 3. 2022 Studenti z Gymnázia Na Zatlance budou brzy sportovat v nové hale. Město do její stavby investuje necelých 86 milionů korun
  Pražští radní dnes odsouhlasili záměr na výstavbu nového objektu tělocvičné haly Gymnázia Na Zatlance. Financování bude hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy v předpokládané výši necelých 86 milionů korun. Na základě této zakázky bude následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy předložen návrh ke schválení nabytí vlastnického práva nemovitosti do majetku hlavního města.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další