„Naším společným cílem je vytvořit z Prahy město diktující trendy a vybudovat v ní centrum umělé inteligence. Už teď je jasně vidět, jak nám AI pomáhá v různých životních situacích. Ve spolupráci se spolkem prg.ai chceme zvýšit zájem absolventů o umělou inteligenci na středních a vysokých školách a rozvíjet výuku o ní nejen v rámci předmětů IT a programování. Ve 20. století se stačilo naučit, jak si s pomocí počítače zjednodušit obvyklé věci, ve 21. století bude klíčové umět za pomoci počítače tvořit věci nové,“ uvádí radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Umělá inteligence je stále více používaným nástrojem v nejrůznějších průmyslových, technologických i kreativních odvětvích. Na výzkum a výuku umělé inteligence se v České republice ovšem soustředí jen hrstka technických škol a univerzit. „Podle ČSÚ chybí v České republice ročně až 30 000 IT odborníků. Toto odvětví se rychle rozvíjí a inovuje, a tak není na co čekat. Čím dříve začneme s výukou nových technických odborníků, tím lépe,“ říká ředitelka prg.ai Lenka Kučerová.

Letní škola AI, která je společným projektem iniciativ prg.ai a Machine Learning College, se snaží tento stav změnit, a to jak na úrovni žáků, tak na úrovni učitelů středních škol. Výstupy z této dvoutýdenní akce, kterou finančně podpořilo hl. m. Praha, poslouží k vyhodnocení nových materiálů pro výuku umělé inteligence, která by se měla v budoucnu rozšířit do dalších středních škol v Praze i v ostatních regionech.

„Unikem Letní školy AI je to, že nezapomíná na učitele: v jejím rámci organizujeme i týdenní školení středoškolských pedagogů, což jim umožní vyučovat umělou inteligenci zasvěceně a s přehledem o posledních trendech v oboru,“ doplňuje Lenka Kučerová.

Tento vzdělávací projekt je dalším z řady projektů zaměřených na umělou inteligenci, za níž stojí spolek prg.ai – ten v březnu spustil českou verzi otevřeného online kurzu pro veřejnost Elements of AI, do nějž se přihlásilo již přes 3 400 účastníků. Letní škola AI je však jedinečná svým rozsahem i důrazem na praktickou výuku. Během kurzu si žáci vyzkouší například základy datové analýzy v kódovacím jazyce Python, seznámí se s nejrůznějšími metodami strojového učení, a dostanou se i k pokročilým metodám jako jsou umělé neuronové sítě.

Iniciativa prg.ai ve spolupráci se specialistou na strojové učení Jiřím Maternou z Machine Learning College pak dává možnost integrovat plnohodnotnou výuku umělé inteligence do rámcových osnov informatiky na středních odborných školách i na všeobecných gymnáziích. Cílem je poskytnout žákyním a žákům praktické znalosti z oblasti umělé inteligence, strojového učení i programování a motivovat je ke kariéře v technických oborech.

„Nezapomínáme ale ani na filozofii umělé inteligence a etické zhodnocení jejího využití v rozmanitých oblastech,“ upozorňuje vedoucí kurzu Jiří Materna. „Kurz je stavěný tak, aby žákům umožnil nejen osvojit si praktické metody umělé inteligence, ale i zhodnotit vhodnost jejich využití v různých situacích,“ dodává. Absolventi letního kurzu tak začnou nový školní rok nejen s novými znalostmi a dovednostmi, ale i s nově vytříbeným smyslem pro kritické myšlení.

Střední školy se mohou do projektu výuky AI přihlásit na stránkách AI Akademie, kterou zajišťuje Machine Learning College.