Veletrh je určen zejména žákům základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze.

Veletrh Schola Pragensis se rovněž zaměřuje na celoživotní vzdělávání, kdy školy samotné prezentují širokou nabídku kurzů, rekvalifikací, seminářů a workshopů.

Veletrh bude tradičně doplněn o doprovodný program obsahující vzdělávací aktivity pro učitele, prezentaci zaměstnavatelů, soutěže pro veřejnost a další.

Kam zapadneš ty?

To je slogan letošního veletrhu, který je i na plakátu pro letošní ročník přehlídky. Vítězný návrh vzešel od Karolíny Holomkové, žákyně 3. ročníku Vyšší odborné školy informačních studií a Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky.

Příloha: