Hlavní město ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy podporuje návrat polytechnické výchovy do škol. Většina dětí má totiž velké nedostatky nejen v koordinaci a citlivosti při práci s jakýmkoliv nářadím, ale současně jim chybí i základní znalost samotného nářadí a způsobu jeho používání. To následně velmi ztěžuje práci středním odborným školám při přípravě studentů v jednotlivých řemeslných oborech, ale i studijních technických oborech, jakou jsou strojírenství, stavebnictví, chemie a podobně.

„Zapojit jednoduchý obvod, vyvrtat díru do zdi a zasadit hmoždinku, nebo jen zatlouct hřebík - to jsou dovednosti, které děti a mladé lidi dozajista v životě čekají, a mnozí z nich si je dříve, než je budou potřebovat, nevyzkouší. Proto podporujeme vznik polytechnických dílen, aby děti získávaly ve škole i vysloveně praktické dovednosti pro život,“ uvedl radní Vít Šimral.

Proto hlavní město v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizuje projekt Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství, jehož nejdůležitější částí je vybudování tzv. Polytechnických hnízd na středních školách. Do nich mohou učitelé základních škol se svými žáky přicházet každý měsíc na čtyři hodiny a zde absolvovat moderní obdobu dřívějších „dílen“. V konečném důsledku jde o povzbuzení zájmu o technické vzdělávání a vytváření věcí rukama a chuti zabývat se vědou a inovacemi.

Učitelé, kteří dnes obdrželi certifikáty, získali také od hlavního města Prahy ocenění za svoji snahu o změnu systému polytechnického vzdělávání na svých školách. Současně, pokud by byla polytechnická výchova na základních školách plošně obnovena, ji budou moci absolventi těchto odborných kurzů učit.