Na veletrhu Schola Pragensis, který je určený zejména žákům základních škol, jejich rodičům ale i ostatním zájemcům o studium, se letos představí více jak 130 vzdělávacích institucí. Návštěvníci se po dva dny veletržního svátku mohou seznámit s tzv. PolyTechBusem, neboli pojízdnou dílnou. Žáci základních škol si v ní pod vedením profesionálních mentorů vyzkouší práci se dřevem, keramikou, barvami či obklady. Vše potřebné obstará dodávkové auto, které kromě mistrů přiveze i potřebné materiály. Smyslem je vzbudit zájem o řemeslné práce a podpořit manuální zručnost dětí, protože jemná motorika a zručnost je důležitá nejen u řemeslníků, ale i u budoucích chirurgů, optiků nebo pracovníků ve vědě a výzkumu. Veletrh bude navíc dějištěm celorepublikové soutěže oboru Instalatér, kterou organizuje Cech instalatérů.

„Podporujeme naše školy, aby se mohly plně soustředit na rozvoj svých studentů, a to jak po stánkách materiálních, tak v podpoře pedagogů. Pracujeme na tom, aby se mohli jejich žáci srovnávat se žáky z jiných velkých evropských měst. Díky tomu mají naše školy co nabídnout budoucím žákům, ať už jsou to školy odborné či gymnázia,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Na veletrhu se představí i nové školy, které jsou zvláštními hosty. Konkrétně Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové nebo Gymnasium Friedricha Schillera v Pirně. Zastoupení zde budou mít také někteří zaměstnavatelé a sociální partneři středních odborných škol, kteří budou prezentovat své stipendijní a podpůrné programy a budou informovat i o budoucím uplatnění na trhu práce.

„Ve školství je důležitá hlavně komunikace a sdílení zkušeností. Stejně tak důležité jsou ale i akce, na kterých se učitelé, studenti a studentky mohou společně potkávat. Mám radost z toho, že se nám daří podporovat inovativní vzdělávací cesty, a to ve všech druzích škol,“ poznamenal primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Nejen pro učitele budou připraveny semináře a workshopy představující použití moderních technologií ve vyučování, včetně virtuální reality, robotiky a prvků digitální interaktivní výuky.

Připraveny budou soutěže, ve kterých si žáci bez ohledu na věk budou moci vyzkoušet svoji zručnost v robotických kláních. V programu se také objeví prezentace autíček na vodíkový pohon nebo soutěž o poukázky v hodnotě několika tisíc korun na odběr sportovního zboží.

Informace o Schole Pragensis 2019 a doprovodném programu jsou k dispozici na webových stránkách www.scholapragensis.cz nebo Facebooku @scholapragensis. Případně můžete pro info „zapadnout“ na Instagram.