Archiv novinek (Portál hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 10. 11. 2021 Pražská plynárenská podává pomocnou ruku odběratelům DPI
  Městská společnost Pražská plynárenská je připravena v případech, kdy se někteří odběratelé zemního plynu aktuálně setrvávající v režimu DPI (dodavatel poslední instance) dostanou v rámci souvisejících plateb do neúnosných finančních problémů, řešit jejich situaci individuálně na základě jednotlivých žádostí. To se týká i případného snížení výše záloh u těch odběratelů, kteří o uvedené budou mít sami zájem, protože společnost nepředpokládá, že by tento krok vyhovoval každému. Pro výše uvedené účely je zřízena zvláštní emailová adresa reklamaceweb@ppas.cz, kam se odběratelé mohou obracet.
 • 29. 10. 2021 Primátor vyzval společnosti s majetkovým podílem Prahy k nastavení co nejlepších podmínek pro klienty zkrachovalého dodavatele energií
  Společnosti s majetkovým podílem hlavního města Prahy Pražská energetika (PRE) a Pražská plynárenská (PPas) dočasně zajišťují dodávky elektřiny a plynu v režimu dodavatele poslední instance bývalým zákazníkům Bohemia Energy, která 13. října oznámila, že ukončuje svoji činnost. Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib oslovil ředitele těchto společností a vyzval je, aby se této skupině zákazníků snažili zajistit co nejvhodnější podmínky pro dlouhodobý odběr energií a plynu.
 • 20. 10. 2021 Informace k situaci po ukončení dodávek plynu a elektřiny od Bohemia Energy
  Svaz měst a obcí České republiky připravil souhrn informací a rad pro veřejnost v souvislosti s ukončením dodávek plynu a elektrické energie od společnosti Bohema Energy.
 • 4. 10. 2021 Praha má nový manuál, jak pracovat s veřejným prostorem městských hřbitovů
  Pražští radní dnes na svém jednání schválili dokument nazvaný Pražské hřbitovy, který se stane doplňkem Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Materiál, jenž vznikl na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pomůže nastavit jednotný přístup k rozvoji hřbitovů i jejich bezprostředního okolí. Řídit se jím bude především příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů při úpravách a péči o svěřené hřbitovy.
 • 22. 9. 2021 Na Žižkově se otevřel art re use: sklad uměleckého materiálu za odvoz
  První pražský sklad uměleckého materiálu za odvoz - art re use - se otevřel v úterý 21. září 2021. Jeho součástí budou také dílny a doprovodný program. Neziskový projekt vznikl za podpory městské části Praha 3 a Magistrátu hlavního města Prahy. Za myšlenkou vzniku art re use stojí spolek Skutek, o realizaci se postaral provozovatel - spolek ArtMap a koordinátor projektu art re use Jan Vincenec.
 • 30. 6. 2021 Hřbitov jako veřejný prostor. Praha dokončuje manuál, jak pracovat se hřbitovem jako nedílnou součástí města
  Hlavní město dosud systematicky nepracovalo s potenciálem veřejného prostoru pražských hřbitovů. Manuál tvorby veřejných prostranství pro pražské hřbitovy nově sjednocuje představy o směřování rozvoje a péče o tuto nedílnou součást Prahy. Dokument, jehož vypracováním pověřilo hlavní město Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), se právě dokončuje a bude předložen Radě hl. m. Prahy ke schválení v nejbližších měsících.
 • 12. 5. 2021 Pražské parky dostaly chytrá svítidla. Umí nahlásit svoji poruchu a na dálku komunikují s dispečinkem
  Šest pražských parků dostalo chytré osvětlení, které umí měnit intenzitu svícení a dálkově komunikovat s dispečinkem. Instalovala je městská akciová společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP), která se už třetím rokem stará o veřejné osvětlení metropoli. Pražané novinku najdou v parcích Ladronka, Fidlovačka i Jezerka a dále v Bezručových, Chotkových a Riegrových sadech.
 • 19. 4. 2021 Pražské hřbitovy budou mít nové provozní řády, ty více zohlední jejich specifickou situaci
  Rada hl. m. Prahy schválila vydání řádů veřejných pohřebišť pro hřbitovy spravované příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů. Nově vznikly ve více variantách, aby zohlednily specifika jednotlivých pohřebišť.
 • 14. 4. 2021 Pražské ulice čeká při přípravě Koncepce veřejného osvětlení nové zatřídění
  Před necelými dvěma lety, v červnu roku 2019, pražští radní odsouhlasili vznik vůbec první dlouhodobé koncepce pražského veřejného osvětlení (VO). Ta bude upravovat nejen jeho budoucí opravy a údržbu, ale i modernizaci a obnovu. Na koncepci se intenzivně pracuje a všech jejich devět částí má být hotovo už v lednu 2022. Čtyři z nich pro hlavní město zpracovávají externí dodavatelé, zbylých pět pak městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Ta aktuálně řeší zatřídění 4 600 pražských komunikací podle různých předem stanovených kritérií.
 • 25. 3. 2021 Novinka od PVK a VŠCHT odhalí koronavirus se 14denním předstihem
  Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha vyvinuly unikátní metodu, která odhalí nákazu koronavirem výrazně dříve než pomocí klinických testů. Nová analytická metoda je založená na stanovení obsahu RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Ve většině případů totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici několik dní předtím, než se u  nich nákaza projeví. Nová metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další