V metropoli využívá „kompostejnerů“ na tříděný odpad na devět tisíc domácností a firem. Zájemci mají na výběr, zda zvolí nádobu o objemu 120 anebo 240 litrů. Kompostejnery lze objednat buď sezonně, anebo celoročně.

Cena služby se liší podle doby pronájmu a kapacity nádoby. Menší, 120litrový kompostejner lze na sezonu pronajmout za 600 korun. Celoroční pronájem 240litrové nádoby přijde na 1400 korun. Částky zahrnují pronájem i svoz odpadu, který probíhá jednou za čtrnáct dní. Zájemci mohou službu objednat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/. Další možností je telefonická objednávka na čísle 284 091 888. Třetí možností je pak osobní sjednání smlouvy v nejbližším zákaznickém centru Pražských služeb. Seznam zákaznických center je dostupný na www.psas.cz.

Celoroční pronájem nádoby na bioodpad aktivně využívají domácnosti a provozovny, které mají zájem třídit biologicky rozložitelný odpad bez ohledu na roční období. Alternativou k celoročnímu svozu biologicky rozložitelného odpadu je sezonní pronájem v délce osmi měsíců, který využívají zejména majitelé rodinných domů a zahrad. Těm kompostejner usnadňuje likvidaci posečené trávy, dřevních štěpků, pilin nebo spadaného listí.  V obou případech Pražské služby svážejí nádoby jednou za čtrnáct dní.