V loňském roce (od 1. 4. - 31. 12. 2016) stál metr krychlový vody v Praze 85,18 Kč (vodné 46,75 Kč/m3, stočné 38,43 Kč m/3).

Ceny pro rok 2017 byly kalkulovány v souladu s výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2017 ze dne 25. 11. 2016. V Praze byly zvýšeny ceny vodného a stočného oproti roku 2016 jen o inflaci, tedy o 0,27 %.