Na jediném pražském zvířecím hřbitově v Bohnicích se už několik let kvůli majetkovým sporům o pozemek nepohřbívá. Hřbitov zvaný také pietní park Drahaň založil na konci devadesátých let Pavel Lukáš a jeho cílem bylo vytvořit spolu s pohřebištěm park okrasných exotických dřevin. Majitelé zemřelých zvířat tak za poplatek získali hrobeček a mohli si vybrat i okrasný strom, který byl nad ním zasazen. „Na hřbitově nejsou žádné kamenné pomníky nebo dřevěné kříže. Cílem bylo přírodě pomoci, ne ji ničit,“ popsal hřbitov Lukáš. Dodnes chodí na bohnický hřbitov vzpomínat více než dva tisíce chovatelů, kteří zde své mazlíčky pochovali.

Zvířecí hřbitovy v okolí Prahy

Počet zvířecích hřbitovů v České republice by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Za nejbližším fungujícím zvířecím hřbitovem musejí Pražané jezdit až pod Říp, další se nacházejí v Mariánských Lázních, Pardubicích a Kutné Hoře. Za pohřbení zvířete zde zájemci zaplatí od 500 do 10 000 korun v závislosti na velikosti zvířete a množství poskytnutých služeb. Majitelé mazlíčků si tak mohou připlatit za náhrobní kameny, rozlučkové obřady v obřadní síni, speciální rakve i za celoroční péči o hrobeček.

Rozloučení ohněm

Další možností, jak se důstojným způsobem rozloučit se zvířecím přítelem, je kremace. Jediná krematoria zvířat zvířat se u nás se nacházejí v Praze a v Brně a jejich služeb využívá měsíčně okolo stovky chovatelů. Na území hlavního města však fungují také odvozové služby v Říčanech a Rakovníku, které pro majitele v Praze připraví i rozlučkový obřad. Cena kremace i s dopravou vyjde přibližně na 4000 až 10 000 korun, opět podle velikosti zvířete. Krematorium také nabízí za příplatek 280 korun speciální službu on-line přenosů kremací.

Domácí pohřeb

Pražští chovatelé mají také možnost pohřbít svého zvířecího přítele na vlastním pozemku. Tento způsob je sice finančně nenáročný a hrobeček zůstane člověku stále dostupný, avšak je třeba dodržet hygienické předpisy. Pohřbívané zvíře nesmí vážit více než 30 kilogramů, musí být pochováno nejméně 80 centimetrů pod zem a posypáno dezinfekčním prostředkem, například vápnem.

Odvozová služba a pomoc specialistů

Poslední možností je odvézt mrtvé zvíře k veterináři, který zvíře uskladní, nebo zavolat asanační službu. Tato služba je k dispozici nepřetržitě a je zajišťována tak, že menší zvířata a jejich těla svážejí pracovníci Útulku pro opuštěná zvířata v Troji a Měcholupech, který spravuje Městská policie hl. m. Prahy. Tyto nejméně důstojné varianty přijdou sice maximálně na 500 korun, ale zvíře bude v obou případech zpracováno v kafilerii.