Dobrá nabídka pro Pražany

Poté, kdy hlavní město Praha na konci března zvýšilo svůj podíl v PP, připravuje další krok směřující k propojení energetických dodávek v Praze. Jeho smyslem je poskytnout občanům hlavního města konkurenceschopnou nabídku elektřiny i plynu od jednoho dodavatele, výrazně zlepšit a rozšířit poskytované služby a učinit tak zároveň další velký krok k dlouhodobému zajištění energetické bezpečnosti a kvality dodávek na území Prahy.

Praha posiluje kontrolu

Uvedení partneři usilují o další rozvoj a posílení PRE a chtějí soustředit prodej elektřiny a plynu zejména v této společnosti. Dále se dohodli, že vyhodnotí výhody plynoucí z propojení provozu distribučních soustav elektřiny a plynu na území hlavního města a prověří možnosti posílení pozice Prahy jako majitele městské infrastruktury. „Spolupráce PP a PRE na základě podepsaného Memoranda o porozumění je logickým krokem, který posílí kontrolu hl. m. Prahy nad energetickou infrastrukturou na jeho území a v důsledku bude přínosem pro Pražany,“ uvedl první náměstek pražského primátora Jiří Vávra.

Zvýšení komfortu pro spotřebitele

Spojení PRE a PP nabízí jedinečnou příležitost k využití výhod plynoucích z propojení obchodu s plynem a elektřinou. Jde především o značné ekonomické přínosy, z kterých budou profitovat i občané hlavního města, a o významné zvýšení komfortu pro občany Prahy jako zákazníky společné městské energetické společnosti nabízející elektřinu i plyn.

Do léta bude jasno

Všechny zúčastněné strany během příštích měsíců připraví detailní koncept rychlé realizace propojení činností v oblasti elektřiny a plynu mezi PRE jako přirozeným a primárním partnerem PP a hlavním městem Prahou na území hlavního města. Všichni partneři společně usilují o to, aby bylo možné co nejdříve uzavřít potřebné dohody a aby do léta proběhly úkony vedoucí k realizaci zamýšleného partnerství.