Podle projednávané informace byly dodávky elektrické energie na celém území hl. m. Prahy plně obnoveny ve 12.10 hodin. Technickou závadu v tuto chvíli ještě prošetřuje společnost PRE a zjišťuje, proč došlo k selhání ochranného prvku. Cílem šetření je přijmout taková opatření, aby se vznik podobné situace neopakoval nebo alespoň minimalizoval.

Nejdéle byla výpadkem elektrické energie zasažena část území Prahy 2, dále celá Praha 3, 4 a 10. Dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy informoval, že došlo k částečnému výpadku tramvajového provozu a metro bylo zasaženo jen minimálně. Chod nemocnic v uvedených částech hl. m. Prahy byl zajištěn náhradními zdroji elektrické energie.

Poruchu na rozvodně TR - Jih způsobila řetězová reakce, při níž došlo k částečnému zasažení dalších rozvoden v síti. Následné poruchy na dalších zasažených rozvodnách byly odstraňovány postupně a byla obnovována dodávka elektrické energie v jednotlivých lokalitách hl. m. Prahy.