„Zloději kovů, kteří drobnými krádežemi uličních vpustí (UV) znepříjemňují život svému okolí, působí škodu na majetku hlavního města Prahy řádově za stovky tisíc korun ročně,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Plasty už od roku 2006

V ohrožení nejsou jen chodci, kteří mohou do nezakryté kanálové vpusti spadnout, ale i cyklisté nebo řidiči, kteří mohou vjet do takto nezajištěného otvoru v komunikaci.

Jedním z řešení je náhrada litinových mříží vpustí plastovými. TSK je používá již od roku 2006, ale bohužel nelze vyměnit všechny, protože v centru je řada atypických mříží, které nelze plastovými nahradit.

Vyhovují i cyklistům

„Celkem je v Praze něco okolo 70 000 těchto odvodňovacích uličních vpustí ve správě TSK a zhruba necelých 10 % mříží je již vyměněno. Díky náhradě litinových mříží plastovými v rizikových místech TSK každý rok snižuje objem finančních prostředků, které musí vynaložit,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK. „Například v roce 2011 bylo odcizeno celkem 488 těchto mříží a jejich výměna přišla TSK na 1,6 milionu korun, v roce 2012 už máme toto číslo zhruba o polovinu nižší, tedy 240 v celkové hodnotě 800 tisíc korun, a v roce 2013 jsme se dostali na číslo 146 v hodnotě necelých 490 tisíc korun.“  Nové typy mříží, pokud jsou správně orientovány, plně vyhovují také cyklistům. Uspořádání žeber jejich mříží zabraňuje zaseknutí kola do uliční vpusti a umožňuje jejich snadnější a pohodlnější přejetí.