Společnost tak rozšiřuje škálu informací, které poskytuje v případě mimořádných událostí, havárií či plánovaných výluk. Ty všechny také najdete na mapě.

Mapa ukáže jednotlivé cisterny

Současnou novinkou jsou data na mapových podkladech (ZDE), kde se nyní zobrazují přesná místa cisteren s náhradním zásobováním pitnou vodou. „Chceme tím klientům usnadnit orientaci a věříme, že nyní cisternu snadněji naleznou. Na mapě je k dispozici kromě přesné adresy i datum a čas přistavení cisterny,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Tato novinka je součástí unikátního systému pro řízení a provoz vodohospodářské infrastruktury SWiM, který PVK zavedly na začátku letošního roku. Ten v sobě integroval deset různých oblastí vodohospodářského managementu.

Zlepšené řízení

Propojil se tak například systém dispečerského řízení, kontrola kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav, ochrana vodohospodářských zařízení, optimalizace nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů, veřejnosti i klíčových osob a subjektů. „Díky integraci jsme zefektivnili řízení celého vodohospodářského systému a zrychlili řešení provozních situací, zároveň jsme schopni rychleji detekovat havárie vodovodů,“ uvedl Mrázek.

Přínosy nového systému se projevují postupně. Pražští vodohospodáři očekávají zkrácení doby oprav havárií, zvýšení dohledu nad kvalitou vody nebo lepší plánování a alokaci zdrojů, což umožní lépe hospodařit a nezvyšovat provozní náklady.