V září bylo v Praze 5,2 procenta nezaměstnaných, což znamená 44 962 lidí bez práce. Počet volných míst se od srpna zvýšil skoro o čtyři sta na 7118.

Na jedno volné místo tak připadá 6,3 uchazeče. Mezi Pražany hledajícími si práci bylo 43 624 lidí ve věku 15 až 64 let, kteří mohli okamžitě nastoupit do zaměstnání. Bylo mezi nimi i 1343 absolventů škol.

V porovnání krajů je pražská nezaměstnanost tradičně nejnižší. Druhou příčku udržel Plzeňský kraj s 5,4 procenty, následoval Jihočeský kraj s 5,6 procenty. Nejvyšší nezaměstnanost stále vykazuje Ústecký kraj, kde ve sledovaném měsíci byla 10,6 procenta. Celorepublikový průměr je 7,3 procenta nezaměstnaných.