Od 1. listopadu 2014 odpady na celém území hlavního města vyváží pouze společnost Pražské služby, a. s. Už během druhé poloviny října společnost do městských částí rozváží nové popelnice, na kterých chybí označení dřívějšího provozovatele AVE nebo Komwagu.

Co s tím? Až do konce října používejte staré popelnice (kontejnery) a od 1. listopadu už jen nádoby označené samolepkou Pražských služeb.

Pro většinu Pražanů se kromě změny nádoby na odpad nic nemění, i cena zůstává stejná. Pokud využíváte a nadále chcete využívat službu vynesení a zanesení nádob z domu, je třeba ji objednat u Vaší nové svozové společnosti Pražské služby, a. s. V listopadu je tato služba ještě zdarma, dále je ale nutné uzavřít novou smlouvu: Více informací zde:http://www.psas.cz/psas/assets/File/PSAS_zmena_svoz_dopis_fin_.pdf.

Informace dostanou do svých schránek také všichni majitelé nebo správci domů, do schránek občanů Prahy 2, 3, 8, 9, 10 a 11 přijdou letáky s podrobným vysvětlením. Pro aktuality sledujte web Pražských služeb: http://www.psas.cz/.