O koho Praze jde

V propagaci pomůže nová kreativní kampaň agentury Havas Worldwide Prague, která zvítězila v nedávném výběrovém řízení. V průběhu nadcházejících měsíců vzniknou spoty a vizuály orientované na všechny důležité zdrojové trhy - Německo, Rusko, Velkou Británii, Itálii, Nizozemsko, USA, Čínu, Izrael, Jižní Koreu a Japonsko.

Je to poprvé

„Jedná se o vůbec první ucelenou online kampaň Prahy, která vychází z popudu Pražské informační služby – Prague City Tourism a jejíž kreativní složku pro nás vytvoří agentura Havas Worldwide Prague. S agenturou jsme podepsali smlouvu na tři roky,“ uvádí ředitelka Pražské informační služby – Prague City Tourism Nora Dolanská.

Pět hlavních témat

Propagace se zaměří na pět hlavních témat, kterými jsou gastronomie, kultura, romantika, nakupování a Praha jako ideální město pro aktivní turistiku. Grafické ztvárnění kampaně přímo vychází z manuálu destinační značky Praha, kterou loni vytvořila společnost Dynamo Design. Kampaň se naplno rozběhne letos na podzim, kdy by měla z dalšího tendru vzejít mediální agentura, která se postará o nákup online prostoru na vybraných sociálních sítích a vyhledávačích.

Hledá se agentura

Z celkového objemu finančních prostředků bude mít vítězná agentura ještě letos k dispozici 22 milionů korun, aby mohla mediální prostor na příští rok nakoupit co nejefektivněji. Kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce je vyvěšena na veřejném profilu PIS – PCT a na webových stránkách www.praguecitytourism.cz.

Praha na sociálních sítích

Agentura Havas Worldwide Prague vytvořila kreativní koncepci reklamních kampaní, její textové a výtvarné zpracování pro využití na webu a sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram nebo Foursquare. Pojetí kampaně reflektuje individualitu každého návštěvníka i zážitků, které Praha může nabídnout.

„Nezaměřujeme se pouze na romantické pohledy na Prahu, ale chceme ukázat skutečný život například prostřednictvím dvou fotek, které fungují ve svém kontrastu. Hlavní myšlenkou kampaně je, že Praha je ideální městskou destinací, která splní snad všechna očekávání svých návštěvníků,“ říká Digital Creative Director Havas Worldwide Prague Pavel Vincenc.