Hlavní město před zpracováním nového materiálu odstoupilo od vytvoření jednotného řádu závazného pro všechna veřejná pohřebiště ve správě města, a to s ohledem na rozdílnost jednotlivých pohřebišť i na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj. Místo toho byla naopak zvolena varianta vypracování více druhů provozních řádů, které vždy zohlední specifika a potřeby každé skupiny pohřebišť.

„Využili jsme příležitosti a připravili jsme samostatné řády pro hřbitovy se specifickým provozem. Současně jsme se se Správou pražských hřbitovů shodli na nutnosti další aktualizace, ve které bychom zohlednili Koncepci pražských hřbitovů, kterou právě dokončuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Řády umožnují na pohřebištích ukládat lidské pozůstatky do hrobů a hrobek, zpopelněné ostatky do uren a na vybraných pohřebištích jsou navíc k dispozici jako místo posledního odpočinku i vsypové a rozptylové louky. Řády veřejných pohřebišť také upravují válečné hroby a čestná pohřebiště nebo reflektují existenci kostnic, tedy společných hrobů pro ukládání nezpopelněných lidských ostatků. Veřejnosti jsou v neposlední řadě na některých pohřebištích k dispozici i smuteční obřadní síně.

Potřeba upravit stávající řád z roku 2002 vzešla z přijetí zákona č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. Navíc od přijetí dosavadního řádu se stal účinným i nový občanský zákoník a další právní předpisy spojené s novou koncepcí občanského práva, které také ovlivňují znění nových řádů.

„Nové řády pohřebišť nepřináší pro nájemce hrobových míst ani pro návštěvníky hřbitovů žádné zásadní změny. Nejvýznamnější novinkou pro správce je povinnost chránit opuštěné německé hroby a pečovat o ně. Stejně jako paní radní vyhlížím s nadějí zevrubnější aktualizaci postavenou na tezích Koncepce pražských hřbitovů,“ uvádí Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.

V rámci složitého připomínkového procesu před projednáváním na Radě hl. m. Prahy schválil znění řádů Odbor živnostenský a občanskoprávní i Odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Souhlasné stanovisko přidala Hygienická stanice hl. m. Prahy a dále byly zapracovány také připomínky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Radní hl. m. Prahy na svém jednání nakonec schválili vydání Řádu veřejného pohřebiště Ďáblický hřbitov, Řádu veřejného pohřebiště Malostranský hřbitov, Řádu veřejných pohřebišť Strašnický hřbitov a Motolský hřbitov a dále Řádu veřejných pohřebišť, který zahrnuje Bohnický hřbitov, Branický hřbitov, Břevnovský hřbitov, Bubenečský hřbitov, Hloubětínský hřbitov, Hlubočepský hřbitov, Holešovický hřbitov, Hostivařský hřbitov, Hrdlořezský hřbitov, Jinonický hřbitov, Kobyliský hřbitov, Košířský hřbitov, Libeňský hřbitov, Malvazinecký hřbitov, Nuselský hřbitov, Olšanský hřbitov, Podolský hřbitov, Prosecký hřbitov, Radlický hřbitov, Ruzyňský hřbitov, Strašnický evangelický hřbitov, Střešovický hřbitov, Šárecký hřbitov, Vinohradský hřbitov, Vokovický hřbitov, Vršovický hřbitov, Vyšehradský hřbitov a Záběhlický hřbitov.

V dohledné době by se řády veřejných pohřebišť pro hřbitovy spravované příspěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů mohly dočkat ještě další aktualizace. A to podle návrhů obsažených v manuálu Koncepce pražských hřbitovů, kterou dopracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.