Stačí k tomu jediné: aktivovat si tzv. zákaznický účet. „Tuto službu v současné době využívá přes patnáct tisíc našich klientů,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Přístup jen přes heslo

PVK službu nabízejí na svých webových stránkách www.pvk.cz. „Jde o zabezpečený účet, ke kterému má přístup pouze zákazník po zadání platného hesla,“ upřesnil T. Mrázek.

Poté, kdy si zákazník zažádá o přístup k datům pomocí zákaznického účtu na webových stránkách www.pvk.cz, bude mu doporučenou poštovní zásilkou zasláno přístupové heslo na jméno a adresu uvedené v platné Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kterou uzavřel s PVK.

Jde to i přes internet

Prostřednictvím aktivních formulářů dostupných také ze zákaznického účtu může klient kdykoli komunikovat s týmem kontaktního centra (tel. č. 840 111 112), který je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu.