Před naším domem v Praze 10 se o víkendu objevila nová popelnice s nálepkou Pražských služeb. Co s ní mám dělat?

Vzhledem k nedávnému rozhodnutí ÚHOZ, který plán Prahy na výběr nového správce odpadů pozastavil, musí město hledat dočasně nová řešení současné situace. Podle dostupných veřejných informací zatím nemá hlavní město Praha uzavřenu smlouvu se žádnou svozovou společností na svoz odpadu od 1. 11. 2014. Pokud město určí jako svozovou společnost Pražské služby, potom  novou popelnici využívejte prosím až od 1. 11. 2014. Pokud ne, naše společnost si popelnici odveze.

A co mám dělat se starou popelnicí?

Pokud bude vaše současná svozová společnost nucena ukončit svoz domovního odpadu k 31. 10. 2014, je pravděpodobné, že si popelnice odveze. V této otázce se po rozhodnutí hl. m. Prahy obraťte na příslušnou svozovou firmu. Ve Vašem případě na společnost AVE CZ.

Musím na odvoz odpadu uzavírat novou smlouvu?

Rozhodně nemusíte, ale můžete s námi uzavřít  smlouvu na tzv. zanášku. V současné chvíli žádáme, abyste se obrátili na dosavadního dodavatele, zda bude v této nadstandardní službě pokračovat i po 1. 11. 2014 v případě, kdy bude nucen ukončit svoz domovního odpadu. V případě vašeho zájmu jsme připravení s vámi podepsat smlouvu na zanášku popelnic z domu a do domu.

Mění se nějak cena odvozu odpadu anebo svozové dny?

Cena svozu se nemění (cenu určuje MHMP, ne svozová společnost). Je pravděpodobné, že svozové dny se budou měnit. 

Kolika Pražanů se výměna popelnic a kontejnerů týká?

Výměna se týká asi 200 tis. domácností a 36 tis. odpadových nádob.