Kratší o dvě hodiny

„Nejčastější příčinou havárií byla koroze potrubí a pohyb půdy,“ sdělil mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Průměrná doba přerušení dodávek výrazně klesla, a to z 8 hodin 21 minut v prvním pololetí roku 2013 na 6 hodin a tři minuty v prvních šesti měsících letošního roku.

 Největší havárie

Nejvíce havárií bylo v Praze 4 (488), Praze 9 (346) a v Praze 6 (343). Největší událostí byla havárie vodovodního řadu DN 600 v Markétské ulici v Praze 6, kdy bylo bez dodávky vody přes třicet tisíc odběratelů. Komplikovaná oprava trvala téměř 25 hodin. „Náhradní zásobování pitnou vodou zajišťovalo 56 přistavených cisteren a vodu rozvážející autocisterny,“ upřesnil Mrázek.

Od ledna do června PVK registrovaly 1823 havárií na kanalizaci. Ve shodném období uplynulého roku to bylo 1754 havárií.

O aktuálních haváriích se zákazníci dozvědí na webové stránce www.pvk.cz. V reálném čase získají informace o vlivu na zásobování pitnou, o případném zajištění náhradního zásobování a předpokládaném čase ukončení opravy. Klienti si také mohou aktivovat službu SMS INFO, kdy bezplatně dostávají do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě.