Místo v ulici Karolíny Světlé slouží jako úložna nalezených předmětů, které odevzdávají poctiví občané, objeví obsluha MHD anebo strážníci městské policie.

S nálezci je sepsán protokol o odevzdané věci, kterou mohou předat také anonymně. Majitelé pak musejí prokázat vlastnictví věci a prokázat se občanským průkazem nebo cestovním pasem. Nalezená věc je uschována po dobu tří let, poplatek za každou uloženou věc je 3 Kč za kalendářní den.

Kancelář Ztráty a nálezy provozuje magistrátní odbor živnostenský a občansko správní. O ztracená zvířata pečují Útulky pro opuštěná zvířata. Jestliže jste nenašli svůj automobil na původním místě, podívejte se na stránku odtahů městské policie.

Kontakt na kancelář Ztráty a nálezy

  • Adresa: Karolíny Světlé 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00
  • Telefon: 224 235 085
  • Otevřeno:  od 12. 10. 2020 do odvolání

                 Pondělí 8:00 - 13:00 hod.

                 Středa  13:00 - 18:00 hod.