Hlavní město Praha v rámci programu „Zdravé město Praha“, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci, nabízí svým obyvatelům moderní nástroj pro aktivní zapojení a participaci na rozvoji: POCITOVÁ MAPA ZDRAVÁ PRAHA 2021.

Co je pocitová mapa neboli „pocitovka“?

Pocitová mapa je nástroj pro získávání zpětné vazby od obyvatel Prahy, zejména na úrovni jednotlivých městských částí, kde je šance na rychlou odezvu v řešení zjištěných problémů.

Cílem hlavního města je ve výsledku vytvořit také celoměstskou „pocitovku“, komplexní pohled na území Prahy, který umožní identifikovat opakující se podněty v celém území města.

Názory obyvatel do mapy budou v průběhu roku 2021 sbírány v rámci „pocitovky“ nejen online, ale v některých Zdravých městských částech i na akcích s veřejností.

Jak „pocitovka“ funguje?

Věříme, že pro obyvatele města je nabízené prostředí mapy přehledné a způsob vyjádření pocitů snadno pochopitelný. Existuje zde 8 celoměstských otázek a podle názoru městských částí mohou být doplněny další, specifické pro konkrétní městskou část.

Vyplnění pocitové mapy je možné na všech typech počítačů, ale také přes smartphony či tablety. Podmínkou ovšem je připojení k internetu. K vyplňování „pocitovky“ se můžete opakovaně vrátit.

Pro vstup do „pocitovky“ není zapotřebí Vaše identifikace prostřednictví telefonního čísla či e-mailu.

Jaký je postup práce s „pocitovkou“?

  • VYBERTE městskou část, která Vás zajímá … kde žijete, případně trávíte hodně času.
  • ODPOVĚZTE na stanovené otázky, využijte možnost komentářů.
  • VYJÁDŘETE SE k více městským částem – pokud máte zájem, vraťte se na hlavní rozcestník a vyberte další MČ.
  • NEJSTE LIMITOVANÍ v počtu „zapíchnutých špendlíků“ – tj. vyjádření k jednotlivým tématům napříč různými MČ.

K čemu odpovědi v „pocitovce“ slouží?

  • OVLIVNĚTE MÍSTO, které znáte … vyjádříte se ke konkrétní lokalitě, kde bydlíte, pracujete, trávíte čas.
  • VÁŠ NÁZOR bude slyšet … městské části i hlavní město Praha využijí Vaše odpovědi při dalších rozvojových plánech (rekonstrukce, úpravy, revitalizace, bezpečnostní opatření ad.).