Hosté:

  • Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy, politik programu Zdravá Praha
  • Jiří Pánek, geoinformatik, Univerzita Palackého v Olomouci.

V takto rozsáhlém měřítku je pocitová mapa realizována v Česku poprvé. Osvědčila se jako nástroj pro přehledné mapování názorů občanů k místům kde žijí, pracují či tráví volný čas.

Dozvěděli jsme se například …

  • Proč se do pocitové mapy pouštět a jak se osvědčila v komunikaci s veřejností?
  • Kolik občanů se do ní zapojilo a jaké náměty z ní vzešly?
  • Jaké jsou zkušenosti z prostředí městských částí? 
  • Jak proběhla komunikační kampaň a které cesty se nejvíce osvědčily?
Záznam z vysílání nalezete zde.