Pocitová mapa byla k dispozici Pražanům v období červen-září 2021.

Na území celé Prahy se zapojilo přes 6 000 uživatelů, kteří vložili do mapy cca 100 tisíc námětů.

Výsledky tohoto online „průzkumu“ jsou k dispozici na webu, kde probíhalo i samotné hlasování: https://www.pocitovemapy.cz/praha/.

Jednotlivé městské části navíc obdržely data k propojení výstupů pocitové mapy do GIS. K dalším možnostem využití výstupů pocitové mapy je připravován pro městské části seminář ve spolupráci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Národní sítí Zdravých měst (závěr roku 2021).

Pocitovou mapu zajistil Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a s experty na geoparticipaci z Univerzity Palackého v Olomouci.

Děkujeme všem městským částem, které se aktivně zapojily!