V Evropě je aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o aktivní hnutí evropských municipalit a regionů, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých obyvatel podle Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs) a dokumentů WHO. Zdravá města se zabývají jak systematickou participací, tak strategickým řízením.   

 
Důležitým znakem Zdravých měst je síťování (networking, vytváření asociací), které umožňuje intenzívní odbornou spolupráci a sdílení dobré praxe v rámci České republiky i vůči zahraničí.

Zdravá města, obce a regiony v Česku reprezentuje mezinárodně certifikovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) se 130 členy – městy, městskými částmi, obcemi i kraji. Asociace je odborně zaměřena na kvalitní rozvoj měst. Spolupracuje s Univerzitou Karlovou, ČVUT, Masarykovou univerzitou Brno, Palackého univerzitou Olomouc a dalšími. Důležitým zdrojem know-how a inspirací pro města je galerie DobráPraxe.cz.
 

Více informací o Zdravém městě Praha naleznete na portálu NSZM ČR. Významný podíl na celopražských aktivitách má spolupráce s řadou městských částí, zapojených do NSZM a mezinárodního programu – viz přehled Zdravých MČ.