Dny pěstounství 2022


V rámci těchto dnů se veřejnost bude moci dozvědět více o problematice náhradní rodinné péče a jednotlivých formách. Mimo jiné to, jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky, jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout apod.

Program zahrnuje besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích na úřadech městských částí a další akce, které se budou konat na různých místech v metropoli.

Pražské Dny pěstounství pořádá Odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy.

Dny pěstounství 2022