Programy primární prevence rizikového chování se zaměřují zejména na prevenci šikany, záškoláctví, závislostního chování, poruch příjmu potravy a na vzdělávání pedagogů v oblasti školské prevence. Seminář zahájí Mgr. Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Grantové řízení představí Jana Havlíková a Věra Syřínková z oddělení prevence.

V rámci semináře také Jiří Průša a Martin Kožíšek ze sdružení CZ.NIC představí projekt Bezpečně na netu a film Maturant, který následně budou moci pedagogové zhlédnout. Snímek Maturant je zaměřen na vliv dezinformací a kybergroomingu. Příběh filmu vypráví o osmnáctiletém Romanovi, pro kterého znamená závěrečná maturitní zkouška nejdříve strach a následně hořkou prohru, kvůli níž se cítí být vyřazen ze společnosti. Zůstává doma, izolovaný od svého okolí, a stále více se uzavírá do světa virtuální komunikace. Mimo pozornost jeho rodičů tak probíhá Romanova zásadní psychická přeměna do stavu, z něhož už nemusí být cesty zpět.

Svoji účast na semináři, prosíme, potvrďte elektronicky na adresu vera.syrinkova@praha.eu a jana.havlikova@praha.eu, a to nejpozději do 23. 9. 2019.