Středisko prevence a léčby drogových závislostí - Drop In získá finance na dokrytí nákladů spojených s provozem mobilní ošetřovny (sanitního vozu), a to ve výši 199 000 korun.

„Hlavní město Praha systematicky podporuje mobilní ošetřovny zejména z důvodu historicky nedostatečné sítě kamenných nízkoprahových služeb. Na druhou stranu v době pandemie je výhodou mobility zlepšení přístupu k testování a očkování proti onemocnění covid,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Mobilní ošetřovna je zjednodušeně řečeno upravený vůz Terénního programu Drop In nabízející rozšířenou škálu služeb pro uživatele nelegálních návykových látek. V rámci pravidelného stání v městských částech Praha 4 a Praha 8 nabízí personál ošetřovny výměnu injekčního materiálu, sociální a zdravotní poradenství, testování na infekční nemoci, předtestové či potestové poradenství, zázemí a pomoc při ošetřování klientů.

Finanční prostředky v rámci individuální neinvestiční dotace budou použity na zajištění provozu mobilní ošetřovny zejména v následujících měsících, kdy je vzhledem k blížícímu se zimnímu období a zvyšujícími se čísly nakažených jedinců v rámci koronavirové pandemie očekávaný nárůst počtu klientů.