Agentura „Britské domovy pro ukrajinské uprchlíky“ zahájila činnost v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci koncem dubna 2022. Jejím cílem bylo odlehčit Praze a pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům, převážně matkám s dětmi, získat útočiště ve Velké Británii.

„Jsem ráda, že Praha mohla pomoci ukrajinským uprchlíkům najít hostitelské rodiny a zvládnout administrativu spojenou s vyřizováním žádostí o britská víza. Děkuji kolegyním z projektu Britské domovy i všem pracovníkům pražského magistrátu a Centra sociálních služeb Praha, kteří pomohli s přípravou i provozem této agentury,“ popisuje dosluhující radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová, díky jejíž podpoře agentura vznikla.

Podmínkou pro získání tříletého britského víza v programu „Homes for Ukraine“ je nalezení soukromého hostitele, který se zaváže uprchlíky bezplatně ubytovat po dobu minimálně šesti měsíců. „Kromě toho, že jim garantuje aspoň zpočátku ubytování zdarma a sociální zabezpečení na tři roky, je Velká Británie pro ukrajinské uprchlíky atraktivní také kvůli možnostem pro jejich děti. Ty často umí alespoň trochu anglicky a mohou proto bez většího přerušení pokračovat ve vzdělávání,“ říká Neela Winkelmannová, vedoucí projektu „Britské domovy pro ukrajinské uprchlíky“.

Činnost agentury spočívala v poskytování poradenství, dohledávání konkrétních hostitelů pro uprchlíky, zprostředkovávání vzájemného setkání a komunikace on-line, dále pak ve vyplňování žádostí o vízum a pomoci uprchlíkům při plánování jejich cesty do Velké Británie. Za devět měsíců své činnosti (do konce ledna 2023) se u agentury zaregistrovalo 659 uprchlíků. Celkem 260 Ukrajincům, což představuje asi 40 % žadatelů, dopomohla k získání britského víza. Agentura spolupracovala s dobrovolníky ve Velké Británii a s britským velvyslanectvím v Praze.

„Když jsme projekt loni na jaře rozjížděli, uvažovali jsme o časovém horizontu šesti měsíců, nakonec byla agentura v provozu tři čtvrtě roku. Pokud se s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině opět zvýší potřeba pomoci se zprostředkováním víz, můžeme činnost agentury opět oživit,“ uzavírá Neela Winkelmannová.