Děti budou moci chodit do školy

„Máme zde několik pražských rodin, které jsou v akutní krizi. Přišly i o tu ubytovnu a teď pendlují mezi příbuznými v Mostě či Teplicích a školami a prací v Praze. Všichni si umíme představit, jak se taková nejistota podepíše na školní docházce dětí. Situaci těchto rodin jsme proto řešili s nejvyšší prioritou, a pokud vše půjde dobře, Vánoce stráví již v novém domově,“ říká radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský. Ze strany hlavního města Prahy se jedná o dlouhodobou strategii, na které spolupracuje majetkový odbor (ten zadává opravy bytů), bytový odbor (administruje žádosti o bydlení a řídí nájemní vztahy) a sociální odbor (spravuje síť sociálních služeb a zajišťuje potřebnou pomoc). Magistrátu s řešením bytové nouze rodin pomáhá Platforma pro sociální bydlení, Úřad práce, městské části a poskytovatelé sociálních služeb, zejména Armáda spásy a Člověk v tísni.

Podporu v bydlení zaplatí dotace EU

Některé rodiny budou potřebovat podporu sociálních pracovníků. Tu v Praze nabízejí sociální služby a neziskové organizace pracující s dětmi. Hlavní město také připravilo podporu sociální práce v městských částech a vzdělávání v odborných dovednostech. Peníze na tuto činnost však magistrát nebude muset platit ze svého rozpočtu, dostane totiž více než 90 milionů z Evropského sociálního fondu. „Dlouhodobou vizí koalice je zajistit, aby v Praze nežilo žádné dítě v nevyhovujících podmínkách a aby rodiny, pokud to potřebují, měly zajištěnou odpovídající pomoc. Jsem ráda, že se nám podařilo získat prostředky a vylepšit systém tak, abychom tuto vizi mohli začít naplňovat již letos. Je také skvělé, že v koalici máme tak dobrou meziresortní spolupráci,“ uvádí radní pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Milena Johnová.

Vrátit ubytovnám jejich řádnou funkci

Ubytovny a hostely do města patří, ne však jako dlouhodobé bydlení rodin či seniorů. V případech akutních krizí je pro pražské rodiny a seniory v bytové nouzi dostupná síť azylových domů, ubytovny by se měly opět soustředit na dojíždějící pracovníky místo toho, aby suplovaly sociální bydlení. První vlaštovkou tohoto nového přístupu je dohoda s majitelem ubytovny Bílá skála v Praze - Holešovičkách. Hlavní město nabídlo rodinám z ubytovny bydlení a současně se domluvilo s majitelem, že v uvolněných pokojích nebude ubytovávat další rodiny s dětmi. „Jako samospráva jsme při územním rozhodování vázání politikou územního rozvoje České republiky, která jasně říká, že máme předcházet segregaci, a kde to jde, snažit se její úroveň snížit. V tomto smyslu jsme jednali i s majitelem ubytovny Bílá skála a dohodli se, jak budeme dál postupovat,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.