První ročník Týdne pěstounství se uskuteční v Hlavním městě Praze od 10. do 16. června 2019. Jde o akci pořádanou v krajích České republiky v rámci projektu Systémová podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

V Praze pořádá Týden pěstounství Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s úřady městských částí, příspěvkových organizací a neziskových organizací.

Pěstounská péče jako forma náhradní rodinné péče by měla dítěti pomoci překlenout dlouhodobější složité období v životě, kdy jeho vlastní rodina nemůže plnit svou základní úlohu. Těch, kteří se rozhodnou stát se pěstouny, je v České republice – a Prahu nevyjímaje – nedostatek. Týden pěstounství chce poděkovat pěstounům za péči o děti, které nemohou být se svými rodiči a zároveň informovat a motivovat nové zájemce o pěstounskou péči tak, aby klesal počet dětí umísťovaných mimo péči rodinnou.

V rámci programu zazní odpovědi na nejrůznější otázky spojené s problematikou pěstounství - např. jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky, jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout apod.

Zveme pěstounské rodiny, zájemce o pěstounskou péči i veřejnost na akce Týdne pěstounství, které se uskuteční na řadě míst v Praze. Těšit se můžete na besedy, diskuse s odborníky včetně samotných pěstounů, výstavy, promítání dokumentárních filmů s tematikou náhradní péče či volnočasový program pro rodiny s dětmi.

Příloha: