Karcinom tlustého střeva patří k nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorům u nás. Zároveň je rakovina tlustého střeva a konečníku v České republice druhé nejčastější onkologické onemocnění a druhá nejčastější příčina úmrtí na karcinom. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně průsečíkem několika civilizačních faktorů, jakými jsou nadváha, nedostatečná fyzická aktivita, specifická dieta s vysokou konzumací alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu tohoto zhoubného onemocnění existuje vysoká pravděpodobnost úplného uzdravení. Problémem ale je nízká míra účasti na preventivním vyšetření.

Přitom i díky projektu „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“, který založila v roce 1998 Dagmar Havlová, se podařilo vybudovat hustou síť endoskopických pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního programu. Úspěchem je rovněž skutečnost, že zdravotní pojišťovny hradí všem občanům nad padesát let test na okultní krvácení v plné výši a občanům nad padesát pět let kolonoskopické vyšetření.

Nadace Dagmar a Václava Havlových natočila osvětový spot, jehož režie se ujal Jiří Strach, za kamerou stál Jan Malíř a sestříhal Jan Matlach. Vystupuje v něm Dagmar Havlová, Anna Geislerová, Klára Trojanová, Nora Fridrichová, Dagmar Zázvůrková, Ivan Trojan, Jiří Dvořák a Hynek Čermák.

Spot byl již letos odvysílán na kanálech České televize, jeho audio podoba také na stanicích Českého rozhlasu. V příštích měsících bude osvětová kampaň pokračovat přímo v čekárnách lékařských ordinací a spot bude doplněn i novou informační brožurou.