Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 26. 9. 2023 Drobní podnikatelé mohou využít virtuální nádoby na odpad, aby nezatěžovali svoz pro občany
  Pražští radní v pondělí schválili rozšíření ceníku za svoz tříděného odpadu pro podnikatele. Změna se týká pouze těch, kteří projeví zájem o zapojení se do systému odpadového hospodářství prostřednictvím virtuálního objemu sběrných nádob. Nová platba je sice nepovinná, týkat by se však v Praze měla více než sto tisíc lidí.
 • 25. 9. 2023 Praha zmodernizuje a rozšíří protipovodňová opatření chránící Staré Město a Josefov
  Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce nazvané Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov. Jedná se o navýšení bezpečnostní rezervy mobilního hrazení o 30 cm a také o další rozšíření protipovodňových opatření, která chrání centrum města před velkou vodou.
 • 21. 9. 2023 Praha zahájila výstavu, která představuje vítězný návrh nové podoby Rohanského ostrova a další dvě desítky projektů spojených s řekou
  Aktuálně zahájená výstava nazvaná Praha zítra? Město a řeka podrobně představuje výsledky soutěžního dialogu na revitalizaci Rohanského ostrova, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR. Na území 56 hektarů vznikne povodňový park, který propojí člověka s řekou, zachová tamní biodiverzitu a efektivně přispěje k protipovodňové ochraně města. Tento, ale i dalších dvacet čtyři projektů propojených s vodními toky v metropoli, je k vidění v rámci výstavy v Centru architektury a městského plánování (CAMP) až do 17. prosince 2023. 
 • 19. 9. 2023 Zhoršování kvality ovzduší v Praze zamezí nová pražská vyhláška
  V Praze se za posledních několik let zlepšilo ovzduší. Situace však není plně uspokojivá, zejména kvůli dopravě a lokálním topeništím. Ke zhoršení kvality ovzduší přispívá také spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Pražští zastupitelé proto 14. září 2023 schválili vyhlášku, která omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Nový předpis bude platit od letošního října, a to na celém území hlavního města Prahy.
 • 12. 9. 2023 Nová výstava představuje skrytá místa pražského vodárenství
  Na Mariánském náměstí v centru Prahy byla dnes slavnostně zahájena výstava nazvaná Skrytá místa pražského vodárenství, která zde bude k vidění až do 10. října 2023. Jejím prostřednictvím mohou Pražané i návštěvníci metropole odhalit lokality městské vodohospodářské infrastruktury, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné.
 • 11. 9. 2023 Praha získala finance na kotlíkové dotace
  Ministerstvo životního prostředí poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na modernizaci topných zařízení. V rámci programu Kotlíkových dotací IV. Praha obdrží přes 7,63 milionu korun.
 • 7. 9. 2023 Hostivařská přehrada má nový bezpečnostní přeliv, vydrží desetitisíciletou vodu
  Stavební práce na Hostivařské přehradě a jejím okolí jsou dokončené. Nový bezpečnostní přeliv na vodním díle zabrání v případě povodně nekontrolovanému přelivu hráze, odolá tak i desetitisícileté vodě. Upravený je také pravý břeh přehrady včetně cest a instalováno je nové osvětlení. Cena stavebních prací činila 191 534 248,60 Kč bez DPH.
 • 4. 9. 2023 Praha plní klimatický plán: koupila bioplynku, snižuje emise CO2, a bioCNG vyrábí z čistírenského kalu
  Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.
 • 4. 9. 2023 Ve Velké Chuchli se bude stavět nová protipovodňová kanalizace
  Městská část Praha-Velká Chuchle bude mít novou dešťovou kanalizaci, která bude součástí protipovodňových opatření.
 • 30. 8. 2023 Pražané mohou nově hodnotit kontejnery na tříděný odpad a posílat městu podněty na zlepšení
  Webová aplikace Moje Praha – Odpady nabízí uživatelům řadu užitečných informací k třídění odpadu v Praze. Kromě vyhledání nejbližšího místa na tříděný odpad či svozových dnů je nově možné každé kontejnerové stanoviště ohodnotit, poslat městu pochvalu či podnět ke zlepšení jeho stavu.  Pro hlavní město Praha tyto webové stránky vyvíjí městská společnost Operátor ICT.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další