Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 30. 5. 2023 Praha bude mít lepší kontrolu nad nakládáním s tříděným odpadem
  Moderní město zajišťuje čistotu svého veřejného prostoru mimo jiné optimalizací odpadového hospodářství na základě aktuálních dat získávaných v reálném čase. Praze má s tím nově pomoci pilotní projekt využívající tzv. RFID čipy umístěné na odpadových nádobách na tříděný odpad. Praha na tomto projektu spolupracuje s městskou společností Operátor ICT a se svozovými společnostmi.
 • 26. 5. 2023 V Praze platí od dnešních 12:00 hodin až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech
  Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od pátku 26. května od 12:00 hodin do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 • 23. 5. 2023 Nejvyšší intenzita cyklodopravy v Praze byla první rok COVIDu, v roce 2022 se její růst oživil
  Městská společnost Operátor ICT, a.s., pro Magistrát hl. m. Prahy od roku 2018 monitoruje cyklistickou dopravu ve 29 lokalitách v Praze.  Městu cyklosčítače poskytují důležitá data, která může využít při plánování cyklistických tras a infrastruktury v Praze. Občanům pak dávají informace o vytíženosti jednotlivých lokalit. Data jsou integrována do datové platformy Golemio a nově jsou obohacena o možnost vyhodnocovat intenzitu cyklistické dopravy i v souvislosti s počasím nebo přesněji hodnotit její meziroční změny.
 • 22. 5. 2023 Praha dá na zlepšení životního prostředí 40 milionů korun, připraveno je 130 projektů
  Rada hlavního města odsouhlasila poskytnutí dotací pro 130 projektů na zlepšení životního prostředí v Praze. Celkem 40 milionů korun půjde na veřejnou zeleň, ekologickou výchovu či záchranu ohrožených druhů zvířat.
 • 25. 4. 2023 Primátor zasadil lípu na Petříně jako připomínku 30. výročí samostatné České republiky
  V úterý zasadil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda lípu na Petříně k připomínce 30. výročí samostatné České republiky. Na akci byli pozváni všichni porevoluční primátoři Prahy, osobně pak dorazil Igor Němec. Po vysazení národního stromu zazněla česká hymna v podání dětského souboru školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené.
 • 24. 4. 2023 Do vzácných přírodních oblastí Prahy se opět vracejí stáda skotu, ovcí a koz
  Se závěrem měsíce dubna začínají znovu vypásat vybrané pražské lokality první stáda dobytka. Pro letošní rok je připravena řízená pastva pomocí dvou stád skotu i čtyř smíšených stád ovcí a koz. Hlavní město tak zajišťuje na zvláště chráněných územích metropole přírodě šetrné obhospodařování svých pozemků. Díky pastvě, která zde byla obnovena v roce 2000, se také daří v těchto lokalitách udržet druhovou pestrost. Pražané mohou už nyní zvířata pozorovat třeba v Oboře Hvězda, brzy budou další k vidění také v Prokopském a Šáreckém údolí nebo například u sídliště Kamýk.
 • 24. 4. 2023 Povodňová aktivita pominula. Vltava a další toky se vracejí do normálu
  Dnes ráno klesla hladina Vltavy pod úroveň prvního stupně povodňové aktivity a Vltava i další toky se postupně vracejí k normálu. Současně s tím tak pominula i výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na povodňovou bdělost. Povodňová komise proto dnes rozhodla o otevření vrat na Čertovce a obnově provozu přívozů.
 • 20. 4. 2023 Představitelé hlavního města vyzvali skupinu Poslední generace k ukončení blokád a k věcné diskuzi o rychlosti 30 km/h v Praze
  Ve čtvrtek dopoledne se sešli zástupci vedení hlavního města a městských částí k jednání se skupinou Poslední generace, která požaduje změnu rychlosti na 30 km/h na území Prahy. Vedení města deklarovalo, že ochrana klimatu a bezpečnosti obyvatel je jejich prioritou. Zástupcům skupiny vysvětlili, že případné změny v rychlosti v obytných zónách podléhají schválení dopravních odborů jednotlivých městských částí. Přislíbili také, že vyzvou jednotlivé radnice k revizi dopravních režimů.
 • 20. 4. 2023 Povodňová aktivita v Praze trvá. Na základě dobrých vyhlídek se ale otevřou náplavky
  Dnes dopoledne se uskutečnilo další koordinační jednání k aktuální povodňové situaci v Praze, na kterém účastníci zhodnotili i předpokládaný výhled. Průtok Vltavy je aktuálně setrvalý a stále dosahuje prvního stupně povodňové aktivity. S ohledem na možný pozitivní vývoj meteorologické a hydrologické situace povodňový orgán rozhodl o ukončení protipovodňových opatření na náplavkách. Zbylá opatření však zůstávají stále v platnosti dle předpokladu do úterý 25. dubna.
 • 19. 4. 2023 Praha má 17 přihlášených projektů zlepšujících životní prostředí v Adapterra Awards
  Zvyšování teploty, vlny veder, přehřívání měst, častější období sucha, ale i náhlé přívalové srážky, jsou problémy související s klimatickou změnou, která se týká celého světa a je nutné proti ní vytvářet projekty podporující životní prostředí. Celostátní soutěž Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting, oceňuje adaptační projekty na měnící se klimatické podmínky. Letos se do soutěže přihlásilo 115 realizací ze všech krajů republiky, z toho 17 na území Prahy. O těch, které postoupí do finále, rozhodne odborná porota. Finalisty pořadatelé zveřejní na začátku srpna na webu soutěže www.adapterraawards.cz.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další