Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 28. 5. 2020 Obnovením Lítožnického rybníka získalo hlavní město 11 hektarů nové vodní plochy
  Hlavní město dokončilo výstavbu rybníka mezi městskými částmi Běchovice a Dubeč. Nový Lítožnický rybník zabírá plochu 11 hektarů a nachází se na místě původního rybníka, který byl v minulosti vypuštěn a vysušen. Součástí úpravy vodních ploch bylo i zmeandrování Říčanského potoka pod hrází, které přispěje k zadržení vody v místní krajině. Obnovením Lítožnického rybníka pokračuje hl. m. Praha v naplňování své strategie boje se suchem, jejíž součástí je i obnova a budování vodních ploch a toků.
 • 19. 5. 2020 Na Smetanově nábřeží vznikne nový veřejný prostor, Praha tím láká lidi do centra města
  Praha po vzoru Barcelony, Paříže, Bruselu, New Yorku, Berlína a dalších desítek měst reaguje na „koronakrizi“ zpřístupňováním ulic a otevíráním veřejného prostoru ve prospěch chodců. První z nich bude část Smetanova nábřeží, kde se automobilová doprava směrem ke Křížovnickému náměstí u Karlova mostu svede do ulic Divadelní a Karoliny Světlé. Podle vedení města je při postupném uvolňování opatření proti koronaviru třeba hledat cesty, jak znovu oživit centrum města i ekonomiku. Pilotní dopravní režim začne platit od soboty 23. května 2020 minimálně do konce letních prázdnin.
 • 18. 5. 2020 Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku
  Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Město nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit.
 • 6. 5. 2020 Praha a Brno žádají poslance o možnost stanovit pravidla pro provozování sdílených kol a koloběžek
  Praha a Brno usilují o posílení pravomocí obcí v případě sdílené elektromobility. V květnu čeká třetí čtení novelu zákona o silničním provozu, která obsahuje pozměňovací návrh pražského poslance Jana Čižinského posilující vedle role obcí i odpovědnost společností. K návrhu minulý týden ve čtvrtek vydali negativní stanovisko členové Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Praha a Brno vyzvaly poslance, aby zohlednili specifickou situaci velkých měst, kterým dnes zastaralý zákon svazuje ruce. Problémy jsou v obou městech se sdílenými koloběžkami Lime, s jejichž příchodem výrazně vzrostl počet kolizí s chodci.
 • 5. 5. 2020 Podbaba, Troja a Bohnice se propojí díky lanovce už do pěti let, cesta bude trvat 7 minut
  Městské části Praha 6, Troja a Praha 8 se už do pěti let propojí městskou hromadnou dopravou. Rychlejší řešení se povedlo připravit díky unikátní lanové dráze spojující konečnou tramvaje a železniční zastávku Nádraží Podbaba s Podhořím a bohnickým sídlištěm u autobusové zastávky Na Pazderce. Celkem 2,5 kilometru dlouhá cesta z Bohnic na Podbabu se stometrovým převýšením a překonáním řeky cestujícím zabere jen 7 minut.
 • 4. 5. 2020 Hlavní město schválilo podmínky pro výběrová řízení na pachty zemědělských pozemků
  Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválila vzorové podmínky pro výběrová řízení na pachty zemědělských pozemků. Praha také vyhlásí v nejbližší době výběrová řízení na celkem 31 bloků pozemků s rozlohou necelých 400 hektarů. Nabídky budou hodnoceny z pohledu kritéria nabídnuté výše pachtovného, jeho minimální výše stanovena není.
 • 4. 5. 2020 Za hezčí Kyje! Pražské Kyje – Hutě se dočkají vlastní urbanistické studie
  Území pražských Kyjí – Hutí se už nebude nadále nekoordinovaně rozvíjet. Městská část Praha 14 vznesla požadavek na zpracování urbanistické studie Kyje Hutě – Hloubětín. Pražští radní dnes rozhodli, že studii zajistí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). IPR vybere zpracovatele, který vytvoří studii na území o velikosti 226 hektarů, jež se bude věnovat výstavbě, veřejným prostranstvím, ale i krajině a dopravě.
 • 29. 4. 2020 Praha v boji se suchem využije průsaků podzemních vod
  Hlavní město Praha začne pro splachování komunikací a zvlhčování vzduchu v letních měsících v centru města využívat průsakovou vodu ze své kolektorové sítě. Metropole tak uskutečňuje další krok v rámci svého klimatického závazku a důrazu na udržitelný způsob života města. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu vzniklo pod Uhelným trhem. Naplnění jedné cisterny o objemu 8 m3 trvá 15 minut.
 • 27. 4. 2020 První virtuální oslava Dne Země online slaví úspěch
  Praha letos slaví Den Země netradičně – online a až do konce května. Virtuální projekt s názvem Příroda ve městě připravený ve spolupráci s agenturou Kristian byl spuštěn 22. dubna a hned první den na jeho stránky denzeme.eu zavítalo 20 tisíc návštěvníků.
 • 22. 4. 2020 50. výročí Dne Země slaví Praha online
  Více než miliarda lidí z celého světa slaví 22. dubna Den Země. Připomenou si tak současné klíčové ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. Praha letošní Den Země oslaví ve spolupráci s agenturou Kristián online. Učitelům, žákům a jejich rodičům nabízí od dnešního dne zábavné a vzdělávací aktivity.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další