Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 22. 5. 2023 Praha dá na zlepšení životního prostředí 40 milionů korun, připraveno je 130 projektů
  Rada hlavního města odsouhlasila poskytnutí dotací pro 130 projektů na zlepšení životního prostředí v Praze. Celkem 40 milionů korun půjde na veřejnou zeleň, ekologickou výchovu či záchranu ohrožených druhů zvířat.
 • 25. 4. 2023 Primátor zasadil lípu na Petříně jako připomínku 30. výročí samostatné České republiky
  V úterý zasadil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda lípu na Petříně k připomínce 30. výročí samostatné České republiky. Na akci byli pozváni všichni porevoluční primátoři Prahy, osobně pak dorazil Igor Němec. Po vysazení národního stromu zazněla česká hymna v podání dětského souboru školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené.
 • 24. 4. 2023 Do vzácných přírodních oblastí Prahy se opět vracejí stáda skotu, ovcí a koz
  Se závěrem měsíce dubna začínají znovu vypásat vybrané pražské lokality první stáda dobytka. Pro letošní rok je připravena řízená pastva pomocí dvou stád skotu i čtyř smíšených stád ovcí a koz. Hlavní město tak zajišťuje na zvláště chráněných územích metropole přírodě šetrné obhospodařování svých pozemků. Díky pastvě, která zde byla obnovena v roce 2000, se také daří v těchto lokalitách udržet druhovou pestrost. Pražané mohou už nyní zvířata pozorovat třeba v Oboře Hvězda, brzy budou další k vidění také v Prokopském a Šáreckém údolí nebo například u sídliště Kamýk.
 • 24. 4. 2023 Povodňová aktivita pominula. Vltava a další toky se vracejí do normálu
  Dnes ráno klesla hladina Vltavy pod úroveň prvního stupně povodňové aktivity a Vltava i další toky se postupně vracejí k normálu. Současně s tím tak pominula i výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na povodňovou bdělost. Povodňová komise proto dnes rozhodla o otevření vrat na Čertovce a obnově provozu přívozů.
 • 20. 4. 2023 Představitelé hlavního města vyzvali skupinu Poslední generace k ukončení blokád a k věcné diskuzi o rychlosti 30 km/h v Praze
  Ve čtvrtek dopoledne se sešli zástupci vedení hlavního města a městských částí k jednání se skupinou Poslední generace, která požaduje změnu rychlosti na 30 km/h na území Prahy. Vedení města deklarovalo, že ochrana klimatu a bezpečnosti obyvatel je jejich prioritou. Zástupcům skupiny vysvětlili, že případné změny v rychlosti v obytných zónách podléhají schválení dopravních odborů jednotlivých městských částí. Přislíbili také, že vyzvou jednotlivé radnice k revizi dopravních režimů.
 • 20. 4. 2023 Povodňová aktivita v Praze trvá. Na základě dobrých vyhlídek se ale otevřou náplavky
  Dnes dopoledne se uskutečnilo další koordinační jednání k aktuální povodňové situaci v Praze, na kterém účastníci zhodnotili i předpokládaný výhled. Průtok Vltavy je aktuálně setrvalý a stále dosahuje prvního stupně povodňové aktivity. S ohledem na možný pozitivní vývoj meteorologické a hydrologické situace povodňový orgán rozhodl o ukončení protipovodňových opatření na náplavkách. Zbylá opatření však zůstávají stále v platnosti dle předpokladu do úterý 25. dubna.
 • 19. 4. 2023 Praha má 17 přihlášených projektů zlepšujících životní prostředí v Adapterra Awards
  Zvyšování teploty, vlny veder, přehřívání měst, častější období sucha, ale i náhlé přívalové srážky, jsou problémy související s klimatickou změnou, která se týká celého světa a je nutné proti ní vytvářet projekty podporující životní prostředí. Celostátní soutěž Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting, oceňuje adaptační projekty na měnící se klimatické podmínky. Letos se do soutěže přihlásilo 115 realizací ze všech krajů republiky, z toho 17 na území Prahy. O těch, které postoupí do finále, rozhodne odborná porota. Finalisty pořadatelé zveřejní na začátku srpna na webu soutěže www.adapterraawards.cz.
 • 13. 4. 2023 Na Štvanickou lávku přivážejí poslední díly, hotová bude před létem
  Stavba lávky, která spojí Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice, je ve finální fázi. Mostní specialisté Skanska usazují poslední betonové segmenty u holešovického břehu, následovat bude jejich definitivní spojení a dokončovací práce. Tři sta metrů dlouhý most pro pěší a cyklisty se otevře počátkem léta.
 • 11. 4. 2023 Praha letos investuje do vodohospodářského majetku téměř tři miliardy korun
  Hlavní město bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) v letošním roce investovat do obnovy vodohospodářské infrastruktury z nájemného téměř 2,8 miliardy korun. Dalších 200 milionů korun bude čerpáno ze získaných dotací Ministerstva zemědělství ČR. Mezi nejdůležitější projekty roku 2023 se řadí například pokračující rekonstrukce takzvané odželezovány v Úpravně vody Káraný, budování protipovodňového opatření na stokové síti v oblasti Karlína a z nově zahájených akcí se bude jednat o doplnění hrubého předčištění před hlavní čerpací stanici v areálu Ústřední čistírny odpadních vod.
 • 3. 4. 2023 Praha aktivně bojuje proti vzniku odpadu a chce rozvíjet síť městských re-use center
  Hlavní město aktivně postupuje proti zvyšování množství odpadu a vyvíjí takové aktivity, které mají za úkol zajistit, aby se užitečné předměty, kterých se občané potřebují zbavit, vůbec odpadem nestaly. Za tímto účelem se Magistrát hl. m. Prahy spojil s Federací nábytkových bank a re-use center, aby uspořádaly dne 16. března 2023 workshop pro zástupce městských částí a iniciovaly debatu nad možností vzniku re-use center v Praze.
Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další