Audiostezka má šest zastavení, na kterých se každý bude moci zaposlouchat do historie památných stromů a zajímavostí o nich. „Stačí mít k tomu jen „chytrý“ mobilní telefon a po načtení QR kódu na tabulce nedaleko stromu se spustí příslušná audionahrávka. Z ní se dozvíte informace o daném stromě,“ říká jeden z tvůrců stezky dendrolog Aleš Rudl.  

Stezka začíná v pražských Cholupicích a vede krajinou zdejšího přírodního parku. Prvními stromy na trase jsou hraniční duby na okraji přírodní památky Cholupická bažantnice, které jsou nejmohutnějšími stromy na trase. Dozvíte se také, u kterého dubu se natáčela scénka z pohádky Třetí princ. Osmikilometrová trasa končí v Komořanech, kde naproti zámku roste krásná lípa, která dříve patřila do jeho zahrad. 

Slavnostní otevření bude plné her

V sobotu 18. října bude stezka oficiálně otevřena. „U každého památného stromu budou pro děti připravené soutěže, které jim hravou formou přiblíží život stromu a to, čím jsou dřeviny důležité pro přírodu i pro člověka,“ doplňuje spoluautorka stezky Irena Oupicová. Součástí trasy bude i výstava obrázků dětí ze škol v Praze 12 na téma Příběh stromu.

Více na webu prazkestromy.cz.